2015-11-12 16:43:00

Slovakijos vyskupų vizitas Ad limina


Ketvirtadienio rytą popiežius Pranciškus susitiko su Slovakijos vyskupais, prieš kelias dienas pradėjusiais kas keleri metai visiems vyskupams privalomą vizitą Ad limina apostolorum. Kaip įprasta popiežius Pranciškus gerą valandą privačiai pasikalbėjo su ganytojais, atsakė į jų klausimus, o šiai progai parengtą kalbą įteikė jiems raštu.

Popiežiaus kalboje nemažai dėmesio skirta tikinčiųjų tapatybei sparčiai kintančioje ir vis labiau daugiakultūrėje visuomenėje. Kaip joje išsaugoti savo šaknis ir tuo pat metu būti atviriems dialogui ir susitikimui su kitais? Pasak popiežius, jei Slovakijos tikintieji tvirtai laikysis savo kultūrinės tapatybės ir etinių bei dvasinių vertybių palikimo, jie galės be baimės vis plačiau atsiverti ir kontinento bei pasaulio įvairovei. Popiežius atskirai paminėjo ir pastaruoju metu labai aktualų migracijos reiškinį, į kurį reikia reaguoti kupiniems solidarumo nuo negandų bėgančių žmonių atžvilgiu, o tuo pat metu laikantis teisės normų. Bažnyčia teugdo žmonėse viltį, kad ir visos dabartinio meto permainos virstų naujomis progomis susitikti su Kristumi, kad ugdytų tikrą šalies gyventojų pažangą.

Šiame kontekste popiežius iškėlė katalikų pasauliečių pašaukimą liudyti visuomenėje evangelines vertybes, siekti, kad visi šalyje vykstantys socialiniai ir politiniai procesai tarnautų bendram gėriui. Popiežius padėkojo Slovakijos vyskupams už rūpestingą dėmesingumą rodomą šeimoms; ragino rūpintis jaunimu, kad nepaisant hedonizmo, vidutiniškumo, greitos sėkmės pagundų, sugebėtų aukotis, siektų tikros gyvenimo prasmės.

Dalis kalbos skirta vyskupų pareigai tėviškai rūpintis savo kunigais, kad jie kupini dvasios ramybės ir tuo pat metu apaštališko uolumo vykdytų Viešpaties jiems skirtą misiją, kad tai darytų uoliu sielovados darbu ir visų pirma savo asmeniniu liudijimu.

Galiausiai popiežius prašė Slovakijos vyskupus parvežti jo sveikinimus ir apaštališkąjį palaiminimą visiems šalies tikintiesiems, visoms bendruomenėms.

Už Lietuvą maždaug penktadaliu mažesnėje Slovakijoje, šiuo metu gyvena apie 5,5 milijono žmonių, kurių apie 73% yra katalikai. Slovakijoje yra dvi lotynų apeigų katalikų arkivyskupijos, šešios vyskupijos ir kariuomenės ordinariatas bei graikų apeigų katalikų arkivyskupija su dviem vyskupijomis. Visų jų ganytojai ketvirtadienį susitiko su Šventuoju Tėvu. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.