2015-11-12 15:20:00

Ferenc pápa fogadta az ad limina látogatást végző szlovákiai püspököket


Ferenc pápa november 12-én, csütörtökön délelőtt fogadta az ad limina látogatást végző szlovákiai püspöki konferencia tagjait a Vatikánban. A főpásztoroknak átadott beszédében érintette a migráció kérdését, a világi hívek egyházban betöltött szerepét, a családpasztorációt, a fiatalok bevonását az egyház életébe, és a papok folyamatos képzését, továbbá a roma pasztorációt.

Az egyház arra kapott meghívást, hogy hirdesse és tegyen tanúságot a migránsok befogadásáról

A Szentatya beszéde elején a globalizáció nagy kihívásai között említette a migráció jelenségét. Ez lehetőséget is jelenthet, egyben megértést igényel, továbbá érzékenységgel és igazságérzettel kell szembe nézni vele. Az egyház arra kapott meghívást, hogy hirdesse a migránsok befogadását és tegyen tanúságot róla a szeretet lelkületében, a személy méltóságának tiszteletben tartásával, a törvények szükséges betartásának összefüggésében. Az egyre kiterjedtebb multikulturális környezet kapcsán a pápa hangsúlyozta, hogy ehhez a kölcsönös tisztelet felvállalására van szükség a találkozás elősegítése érdekében. Annak a kívánságának adott hangot, hogy a katolikus hagyományhoz erősen kötődő szlovák nép tartsa meg kulturális identitását, etikai és spirituális értékeit. Így félelem nélkül meg tud nyílni a vita terén kontinentális és világ viszonylatban, és hozzá tud járulni az őszinte és gyümölcsöző párbeszédhez az emberi élet méltósága és a család alapvető szerepének fontos kérdéseiben is.

Az egyház hirdesse a reményt

Az egyház hirdesse a reményt, hogy a jelenlegi változások a Krisztussal való megújult találkozássá alakuljanak át, amely a lakosságot a hiteles fejlődés irányába mozdítja el. A világi hívekre utalva Ferenc pápa rámutatott: fontos, hogy az egyház élő részének érezzék magukat. A püspökök feladata, hogy felismerjék szerepüket az egyházi közösségek életében, a pasztorális tervek kidolgozása és megvalósítása terén is.

A Szentatya elismeréssel szólt a szlovákiai püspöki konferencia tevékenységéről a család érdekében

A Szentatya elismeréssel szólt a szlovákiai püspöki konferencia tevékenységéről a család érdekében. Ezekhez az erőfeszítésekhez kapcsolódjon egyházmegyei és nemzeti szintű átfogó családpasztoráció. Ez foglalja magában a családok elkísérését, a nem teljes családokét is, különösképpen, ha gyermekeik is vannak. Itt utalt a fiatalok bevonására a családpasztorációba. Szükségük van a püspökök részéről a világos egyháztani és erkölcsi iránymutatásra, hogy az ember városában Isten városát építsék.

A papok jól kidolgozott állandó képzésére van szükség

A pápa a főpásztorokat papjaik iránti atyai gondoskodásra intette. Jól kidolgozott állandó képzésükre van szükség a teológia, a spiritualitás, a pasztoráció és az egyház társadalmi tanítása terén, hogy felkészült evangelizálók legyenek. Intellektuális és doktrinális felkészítésük mindig álljon egységben a példaszerű élet tanúságtételével. A püspököket arra buzdította a Szentatya, hogy mindig álljanak készen meghallgatni és bizalommal kezelni őket, figyelmet szentelve a nehézségeknek, amelyek gyakran sújtják őket. Szükséges, hogy állítsák vissza a jó kapcsolatokat a püspökök és a megszentelt életű személyek között, jobban kihasználva a szerzetesek hozzájárulását a pasztorális tevékenységhez. Ugyanakkor Szlovákiában az egyház arra kapott meghívást, hogy folytassa a roma pasztorációt kiterjedt evangelizációs tevékenységgel, amely igyekszik elérni mindezeket a személyeket, akik sajnos továbbra is társadalmi kirekesztettségben élnek.

Az ország gyarapodjon a békében és keresztény hagyományai legjobb értékeiben

Végül Ferenc pápa kérte a szlovákiai püspököket, hogy közvetítsék szeretetét és lelki közelségét híveiknek, valamint elismerését azoknak a személyeknek és intézményeknek, amelyek a karitásznak és a szolidaritásnak szentelik tevékenységüket a legjobban rászorulók érdekében. A püspökök aggodalmait a Fájdalmas Szűzanya, Szlovákia védőszentje oltalmába ajánlotta és anyai közbenjárást kérte, hogy az ország gyarapodjon a békében és keresztény hagyományai legjobb értékeiben.

(sv)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.