2015-11-11 16:38:00

Sirijos katalikų rūpesčiai. Alepe šeimos badmiriauja


Alepe pasiliko tik patys vargingiausi krikščionys. Artėja Kalėdos, kartu ir žiemos šalčiai. Alepo būstuose jau dabar nepaprastai šalta, nes jau keletą mėnesių nėra elektros. Tačiau itin sunku apsirūpinti žibalu, kaip ir maistu, rūbais, vaistais, kitais būtiniausiais daiktais. Kiek galėdama vargstančioms šeimoms padeda Alepo sirų katalikų bendruomenė, pasakojo jos arkivyskupas Denys Antoine Chahda, kuris pasidalijo savo rūpesčiais su daug padedančia katalikiškos labdaros organizacija Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai.

Turimos negausios atsargos neleidžia patenkinti visų prašymų, tačiau be jau minėtų būtiniausių daiktų arkivyskupijos labdara vargstančiuosius sušelpia taip pat piniginėmis išmokomis, kad galėtų įsigyti ko reikia, visų prima žibalo, pasakojo ganytojas. Sirų katalikų arkivyskupijoje prieš karo pradžią gyveno 1500 šeimų. Beliko aštuoni šimtai. Iš jų septyni šimtai penkiasdešimt yra visiškai priklausomos nuo arkivyskupijos labdaros.

Be elektros ir vandens trūkumo daug šeimų kenčia dėl prarasto būsto. Daugelis butų buvo subombarduoti ir nuniokoti kovose. Tai dar vienas rūpestis Bažnyčiai, kaip surasti tinkamus būstus jų netekusiems. Todėl šeimos įkurdinamos vienuolynuose ir bažnyčiose.

Iš tų krikščionių šeimų, kurios pasiliko, liko tik patys vargingiausi gyventojai, nes visi, kurie įstengė, išvyko iš Sirijos. Daug katalikų išemigravo į užsienį, pasakojo arkivyskupas. Jie visi trokšta sugrįžti kai tik pasibaigs karas, tačiau tie, tie kurie jau spėjo įsidarbinti ir kurių vaikai pradėjo lankyti mokyklas užsienyje, vargiai ar kada nors dar sugrįš.

Nuo bombardavimų nukentėjo Alepo sirų katalikų katedra, arkivyskupijos rūmai, tačiau bažnyčios to išvengė ir yra lankomos. Kasdien aukojamos šv. Mišios. Alepo sirų katalikų arkivyskupas su padėka Dievui minėjo, kad Alepas išvengė blogiausio nes yra ginamas Sirijos kariuomenės, užkirtusios kelią islamistų valstybės kovotojams. Priešingu atveju, Alepe nebebūtų nei krikščionių, nei musulmonų, patikino arkivyskupas Denys Antoine Chahda.

Artėjant Kalėdoms arkivyskupas labai susirūpinęs kaip padėti daugeliui vargstančių šeimų. Labai nuoširdžiai viliuosi, pažymėjo ganytojas, kad tarptautinė bendruomenė padės Bažnyčiai išlikti gyvuojančia Sirijoje ir pasirūpins tikinčiaisiais, kurie badmiriauja nuo karo ir ligų. Meldžiamės, kad šitas karas kuo greičiau praeitų ir galėtume vėl gyventi kasdieninį gyvenimą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.