2015-11-11 12:49:00

Popiežius priėmė Bosnijos ir Hercegovinos delegaciją


Trečiadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė keturiasdešimties asmenų delegaciją iš Bosnijos ir Hercegovinos, atvyksią padėkoti Šventajam Tėvui už jo vizitą Sarajeve šių metų birželio 6 d. Bosnijos ir Hercegovinos delegacijai vadovavo vienas iš trijų šalies prezidentų kroatas Dragan Čović ir Vrhbosnos (Sarajevo) arkivyskupas kard. Vinko Puljić. Kiti delegacijos nariai priklausė popiežiaus kelionę rengusiam Bažnyčios ir valstybės organizaciniam komitetui.

Po privataus pokalbio su prezidentu, sveikindamas delegaciją, popiežius Pranciškus sakė, kad jo širdyje dar labai gyvi kelionės į Sarajevą atsiminimai. Pasimokiau iš jūsų, - sakė Pranciškus, - didžių ir gražių dalykų: sugebėjimo kentėti, sugebėjimo atleisti ar bent stengtis atleisti, sugebėjimo susivienyti ir kartu dirbti, sugebėjimo susikalbėti. Labai ačiū jums už pavyzdį, kurį duodate visai žmonijai. Popiežius paprašė kroatą Bosnijos ir Hercegovinos prezidentą parduoti jo sveikinimus kitiems dviem prezidentams, o visą delegaciją prašė parvežti geriausius popiežiaus linkėjimus visiems šalies gyventojams, ypač jaunimui, kuris yra tėvynės ateitis. Prieš palaiminimą, suteiktą delegacijos nariams ir visiems šalies gyventojams, popiežius paprašė, kad ir jie už jį melstųsi. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.