2015-11-10 16:59:00

Pranciškus: Tik žiūrėdamas į Dievą žmogus gali suprasti save


Po susitikimo su Italijos bažnyčios suvažiavimo dalyviais, Florencijos Apreiškimo Švč. M. Marijai bazilikoje popiežius Pranciškus susitiko su liginiais ir neįgaliaisiais, jų globėjais ir šeimų nariais. Visi kartu sukalbėjo „Viešpaties Angelo“ maldą. Šalia bažnyčios veikiančioje valgykloje Šventasis Tėvas pietavo kartu su įprastiniais jos lankytojais, benamiais, skurstančiais žmonėmis ir migrantais. Galiausiai paskutinis prieš atsisveikinimą šios trumpos kelionės įvykis buvo Mišios, kurias popiežius Pranciškus aukojo miesto stadione.

Šios dienos Evangelijoje Jėzus užduoda savo mokiniams du klausimus. Pirmasis: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?“ (Mt 16,23). Tai reiškia, kad Jėzaus širdis atvira visiems ir Jėzaus žvilgsnis visus aprėpia,- kalbėjo popiežius. Jėzui rūpi žmonių nuomonė ne dėl to, kad jis galėtų jiems kaip nors prisigerinti ar pataikauti, bet tam, kad galėtų su jais gerai susikalbėti. Juk dažnai būna, kad nežinodami ką žmonės galvoja, imame juos vertinti tik pagal savo mintis ir įsitikinimus. Jėzaus mokiniams visada reikalingas sveikas kontaktas su aplinka. Jei norime padėti žmonėmis, turime žinoti jų skausmus ir džiaugsmus. Jei norime įtikinamai prabilti žmonėms, turime prisiliesti prie jų kasdieninio gyvenimo: darbo, šeimos, sveikatos problemų, mokyklos, sveikatos apsaugos ar eismo keliuose. Tai vienintelis būdas, jei norime, kad žmonių širdys būtų atviros Dievo balsui.

Kitas klausimas liečia pačius apaštalus: „O kuo jūs mane laikote?“ (Mt 16,15). Šis klausimas ir šiandien skamba mokinių širdyse. Jis yra esmiškai svarbus mūsų tapatybei ir misijai. Tik jei tikime Jėzų, tik jei pripažįstame visą jo tiesą, esame pajėgūs matyti visą tiesą ir apie savąjį žmogiškumą, o tuo pačiu galime prisidėti ir prie visuomenės humanizavimo.

Į klausimą visų vardu atsakė Simonas Petras: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!“ (Mt 16,16). Šiame atsakyme telpa taip pat ir visa Petro misija, - sakė Pranciškus. Šis atsakymas paaiškina kas bus Petro tarnystė: saugoti ir skelbti tikėjimo tiesą, ginti ir ugdyti visų bažnyčių bendrystę, saugoti tvarką Bažnyčioje.

Popiežius toliau homilijoje pridūrė, kad išganymo slėpinio esmė yra Gailestingojo Dievo troškimas išgelbėti kiekvieną žmogų. Dievas nepasiduoda, nepaiso nesusipratimų, nežiūri žmogaus nuodėmės ir skurdo, bet aukojasi iki galo, pats tampa žmogumi, kad galėtų sutikti kiekvieną žmogų jo konkretaus gyvenimo aplinkoje. Ši tikėjimo tiesa gali piktinti, nes iš mūsų reikalaujama tikėti, kad Jėzus, nors buvo Dievas, nusižemino iki tapimo visų tarnu, iki pat mirties ant kryžiaus. Tačiau Dievas ir žmogus nėra dvi nesuderinamos priešingybės: jos viena kitos visą laiką siekia ir ieško. Dievas žmoguje mato atsispindintį savo atvaizdą,  o žmogus tik žiūrėdamas į Dievą gali suprasti save patį, - kalbėjo Šventasis Tėvas aukodamas Mišias Florencijoje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.