2015-11-10 14:06:00

Ferenc pápa püspökszentelési homíliája a Lateráni bazilikában a hétfő esti szentmisén


November 9-én, hétfőn este a Lateráni Szent János bazilika, vagyis Róma püspöki székesegyháza templomszentelési ünnepén Ferenc pápa szentmisét mutatott be, melynek keretében püspökké szentelte a szeptember 14-én kinevezett Angelo De Donatis atyát, aki a Piazza Venezián fekvő ősi Szent Márk bazilika plébánosa volt.

A püspökök megszakítatlan folytonosságán keresztül az Úr Jézus Krisztus van jelen  

Ferenc pápa homíliájában személyes hangon és közvetlenül a szentelendő püspökhöz szólt. Először arra a történeti hagyományra utalt, ahogy az Atyaisten a Fián keresztül az apostolokra hagyta a világ üdvözítésének a szolgálatát, akik aztán kézföltétellel adták tovább a munkatársaiknak a Szentlélek ajándékát. Így a püspökök megszakítatlan folytonosságán keresztül az egyház élő hagyománya megőrizte ezt az alapvető szolgálatot és így az Üdvözítő műve egészen napjainkig tovább fejlődött.

Krisztus prédikál és szentel meg a püspök szolgálata által

Az új püspökben, papjaitól körülvéve, ugyanis maga Krisztus az, aki a püspök szolgálatán keresztül hirdeti az evangéliumot, szenteli meg a hívőket a hit szentségeivel és Krisztus az, aki a püspök atyasága révén gyarapítja új tagokkal a testét, az egyházat. Tudása és bölcsessége révén a  püspök vezeti Isten népét a földi zarándokúton.

Fogadjátok tehát örömmel és hálával az új testvéreteket, akit mi püspökök kézföltételünk által soroltunk a püspöki kollégiumba. Illessétek őt köteles tisztelettel, akinek megbízatása az evangéliumról tanúságot tenni és a Szentlélek szolgálata a megszentelődésre – kérte a pápa a bazilikát megtöltő római híveket, papokat és segédpüspököket.  

Az emberek közül és az emberekért választottak téged az Isten dolgaiban

Ami téged illet kedves testvérem, szólt Ferenc pápa az új püspöktáráshoz, az emberek közül és az emberekért választottak téged az Isten dolgaiban. A püspök neve és feladata nem annyira a tisztelethez, hanem a szolgálathoz kötődik, az Úr parancsa szerint.   

Ints és figyelmeztess, de mindig gyengédséggel

Hirdesd az Igét, akár alkalmas, akár alkalmatlan, ints, figyelmeztess, de mindig gyengédséggel, buzdíts minden nagylelkűséggel és tudással! Szavaid legyenek egyszerűek, hogy mindenki megértse és ne tarts hosszú beszédeket! Hadd mondjam neked: emlékezz édesapádra, milyen boldog volt, hogy egy közeli faluban talált egy olyan plébániát, ahol prédikáció nélkül miséztek! A homíliák tehát közvetítsék Isten kegyelmét, legyenek egyszerűek és mindenkit indítson arra, hogy jobb legyen.

Rád bízom a papokat és szeminaristákat, neked van hozzájuk karizmád!

Róma egyházában rád szeretném bízni a papokat és a szeminaristákat, neked van hozzá karizmád! Légy hűséges őrzője és sáfára Krisztus titkainak, kövesd mindig a Jó Pásztor példáját, aki ismeri a bárányokat. Atyai és testvéri szívvel szeresd a rád bízottakat, de a szegényeket és védteleneket is! Buzdítsd a híveket az apostoli elkötelezettségre, hallgasd őket szívesen és türelemmel! Törődj azokkal is, akik nem tartoznak Krisztus egyetlen nyájához, mert őket is rád bízták az Úrban!

Az egyháznak és a világnak szüksége van az irgalomra

Ferenc pápa homíliájában az új püspököt arra is emlékeztette, hogy a püspökök kollégiuma tagjaként, figyelmessége terjedjen ki az összes egyházra, különösen most az irgalmasság szentéve során. Az egyháznak és a világnak szüksége van az irgalomra, kérlek, légy irgalmas és tanítsd a papokat és a szeminaristákat az irgalmasság útjára! Szavakkal, de főként a magatartásoddal. Szívedben legyen az Atya irgalmassága és soha senkit ne űzzél el magadtól, ezt kívánom neked, sok irgalmat!

Ne felejtsd el, hogy ez a gyűrű korábban a szüleidé volt. Védelmezd a családot!    

Őrizd szeretettel a rád bízott egész nyájat, ahová a Szentlélek állít téged, hogy irányítsd Isten egyházát: az Atya nevében, akinek tedd láthatóvá az arcát. A Fiú nevében, aki téged tanítómesterré tett és a Szentlélek nevében, aki életet ad az egyháznak és hatalmával ápolja  a gyengeségeinket.

Ferenc pápa a szentélési szertartás során, amikor átadta a püspökgyűrűt, ezt fűzte hozzá: Ne felejtsd el, hogy ez a gyűrű korábban a szüleidé volt. Védelmezd a családot!   

(vl) 
All the contents on this site are copyrighted ©.