2015-11-09 15:33:00

Ferenc pápa Úrangyala imádsága: Isten azt a teljességet várja, amit adni tudunk


Ferenc pápa vasárnap délben az Apostoli Palota dolgozószobájába ablakából imádkozta el az Úrangyala imádságot, amely előtt beszédében a napi evangélium nyomán a farizeusi képmutatás jézusi intéséről és a szegény asszony két fillérje történetéről elmélkedett.  

Jézus nyíltan felrója a rosszat

„Jézus három olyan hiányosságot ró fel az írástudóknak és a törvénymagyarázóknak, melyek megmutatkoznak az életükben, mint a gőg, a fösvénység és a képmutatás.  Azt mondja róluk, hogy „szívesen elfoglalják a zsinagógában és a lakomákon a főhelyeket. Felélik az özvegyek házát, közben színleg nagyokat imádkoznak” (Mk 12,38-39). De az ilyen ünnepélyes külső alatt hamisság és igazságtalanság rejtőzik” - magyarázta a pápa. „Miközben nyilvánosan páváskodnak, tekintélyüket arra használják fel, hogy „feléljék az özvegyek házát” (Mk 12,40), akiket az árvákkal és az idegenekkel együtt a legvédtelenebbnek tartottak. Végül pedig ott vannak a farizeusok, akik „színleg nagyokat imádkoznak”.

Ma is kísért a képmutatás, az igazság színlelése

„Ma is létezik a kockázat, hogy felöltsük ezeket a tulajdonságokat. Például, amikor elválik az imádság az igazságosságtól, ugyanis nem lehet egyszerre tisztelni az Istent és kár okozni a szegényeknek. Vagy amikor azt mondjuk, hogy szeretjük az Istent, de valójában elébe helyezzük a saját önteltségünket és előnyünket” – hangsúlyozta a pápa.  

Nem elég bőkezűnek lenni

„Ebben a vonalban helyezkedik el a mai evangélium második része, mely a jeruzsálemi templomban zajlik, ott ahol a perselybe dobják az adományokat. Sok gazdag sokat adakozik, mígnem egy szegény özvegyasszony csak két fillérjét adja” – folytatta a pápa. „Jézus figyelmesen megnézi azt az asszonyt és felhívja tanítványai figyelmét a jelenet nyilvánvaló ellentmondásosságára. A gazdagok nagy hivalkodással a fölöslegükből adtak, miközben az özvegy tapintattal és alázattal „egész megélhetését odaadta” – ezért mondja Jézus, hogy ő adta a legtöbbet. Nyomorúságos szegénységéből csak azt az egy fillért tudta felajánlani, a másikat magának akarta megtartani. De nem akarta csak a felét adni az Istennek, ezért mindenét adja. Szegénységében megértette, hogy amikor övé az Isten, akkor minden az övé, és érzi, hogy az Isten teljesen szereti őt és ő is egészen szereti az Istent. Milyen szép példát ad ez az idős asszony!” – vallotta a pápa.

Isten a mindent, a teljességet várja

„Jézus, ma is azt mondja nekünk, hogy az ítélet mértéke nem a mennyiség, hanem a teljesség. Lehet neked sok pénzed, de ha te üres vagy, akkor nincs teljesség a szívedben. Mekkora különbség van a mennyiség és a teljesség között!” – emelte ki a pápa. „A szív betegségei alacsonyítják le a szívet a pénztárca szintjére, és ez nincs jól! Az Istent szeretni egész szívvel, azt jelenti, hogy bízunk benne és a gondviselésben és úgy szolgáljuk őt a legszegényebbekben, hogy nem várunk érte cserébe semmit sem.”

A megfelezett rántott hús története

Ferenc pápa magyarázatként egy kis történetet rögtönzött, mely vele még az előző egyházmegyéjében történt: „Az asztalnál együtt ült az anya három gyermekével, az apa dolgozott, ők pedig éppen rántott hús ettek. Ekkor kopogtatnak, és az 5-6-7 éves gyerekek közül a legidősebb kimegy, majd így szól: Anya,  itt van egy koldus és enni kér. Az anya, jó keresztény lélek, megkérdezi tőlük: Mit csináljunk? Adjunk neki! – felelik kórusban. Jól van! - válaszol az anya és veszi a villát és a kést, és félbevágja mindegyikük hússzeletét. Anya, de ne így, ne így! Vegyél neki a hűtőből! - Nem, három szendvicset csinálunk így!”. A gyerekek ebből megtanulták, hogy az igazi szeretet nem a feleslegből ad, hanem a szükségesből. Biztos vagyok benne – emelte ki a pápa tanulságként – hogy a gyerekek délután egy kicsit éhesek maradtak, de ez így megy!

A szükségesből, a nélkülözhetetlenből adjunk

„A felebarát szükségével szemben arra szól a hivatásunk, hogy megvonjuk magunktól – ahogy ezek a gyerekek a rántott húst – a nélkülözhetetlent és nem csak a feleslegeset. Hivatásunk, hogy adjunk az időnkből, ne csak a pluszból, hivatásunk továbbá azonnal adni és fenntartás nélkül, nem pedig csak azután, hogy azt már saját személyi vagy közösségi célunkra felhasználtuk volna.

Kérjük az Úrtól, hogy fogadjon el bennünket ennek a szegény asszonynak az iskolájába, ahol Jézus, a megzavarodott tanítványok között, a katedrához lép és úgy mutatja be őt, mint az élő evangélium tanítómesterét” – fejezte be a Mária imádság előtti beszédét Ferenc pápa.

A szentszéki dokumentumok kiszivárogtatása nem tántorít el engem a reform munkájától  

Az Úrangyala imádság után Ferenc pápa így folytatta: Sokat közületek bizonyára megzavartak azok a sajtóhírek, melyek a Szentszék bizalmas dokumentumainak a kiszivárogtatásáról szólnak. Mindenekelőtt azt mondom nektek, hogy ezeknek a dokumentumoknak az ellopása egy bűntett. Sajnálatos cselekedet, mely nem használ semmit. Én magam kértem azt a tanulmányt és azokat a dokumentumokat, melyeket én és munkatársaim már jól ismertünk és intézkedéseket foganatosítottunk, melyek látható gyümölcsöket is kezdtek hozni. De biztosíthatlak benneteket – szólt határozottan a pápa –, hogy ez a szomorú tény nem tántorít el engem a reform munkájától, melyet munkatársaimmal és a ti segítségetekkel tovább folytatunk. Igen, az egész egyház támogatásával, hogy az egyház megújuljon az imádsággal és minden megkeresztelt hétköznapi tanúságtételével. Tehát megköszönöm nektek és kérem, hogy továbbra is imádkozzatok a pápáért és az egyházért, anélkül, hogy hagynátok magatokat megzavarni, ezzel szemben továbbhaladva bizalommal és reménységgel.

A föld őrizze meg a termékenységét, tudjon teremni ma és a jövendő nemzedékek számára is

Ma tarják Olaszországban a Hálaadás napját, amelynek idei témája a „Talaj, közös javunk”. A püspökökhöz társulok, akik azt kérték, hogy mindenki felelős sáfárként tevékenykedjék az értékes közös javak, a föld érdekében, melynek gyümölcsei egyetemes rendeltetésűek. Hálámmal közel vagyok az agrárvilághoz és arra buzdítok a föld művelésében, hogy az őrizze meg a termékenységét, hogy mindenkinek gyümölcsöt tudjon teremni ma és a jövendő nemzedékek számára is. Ebben az összefüggésben zajlik Rómában az egyházmegyei nap a teremtmény védelméért, amit ebben az évben a „Menet a földért” eseménye is gazdagít”.

A pápa kedden Firenzében az Olasz Nemzeti Egyházi Találkozón

Ferenc pápa megemlítette, hogy „hétfőn Firenzében kezdődik az olasz Nemzeti Egyházi Találkozó minden egyházmegye püspöke és küldöttei részvételével. Fontos eseménye ez a közösségnek és a megfontolásoknak, melyen örömmel veszek részt kedden, a Prato-ban tett rövid látogatás után”.  

Végül „szeretettel köszöntötte a különféle zarándokcsoportokat, kiemelve a domonkosrendiek küldöttségét, akik szombaton nyitották meg az alapításuk nyolcadik centenáriumának sorozatát – zárta Ferenc pápa a vasárnapi Úrangyala imádságát.

(vl)

 

                    
All the contents on this site are copyrighted ©.