2015-11-07 16:52:00

Popiežius Pranciškus: Poilsis ir darbas yra susiję dalykai


Žmogus gali būti ramus tik kai žino, kad jam bus užtikrintas , o senatvėje žmogus gali būti ramus kai yra tikras, kad jam užtikrinta pensija. Taip kalbėjo popiežius Pranciškus gausiam būriui Italijos pensijų fondo INPS darbuotojų, kurie su fondo vadovais šeštadienio rytą dalyvavo popiežiaus audiencijoje šv. Petro aikštėje. Ši audiencija buvo panaši į  trečiadienio bendrąsias audiencijas: popiežius papamobiliu apvažiavo aikštę sveikindamas fondo darbuotojus ir jų šeimų narius, iš viso per 20 tūkstančių žmonių.

Galbūt kas nors pamanys, kad šis popiežius keistokas: pirmiausiai kalba apie poilsį, o paskui aiškina apie darbo teisę. Tačiau abu šie dalykai – tikrasis poilsis ir darbas – yra susiję, patikino popiežius Pranciškus.

Pensijų fondo darbuotojai, vykdydami savo uždavinius visuomenei, tam tikru būdu yra Dievo vaikų pelnyto poilsio bendradarbiai. Ne tik garbė, bet ir pareiga spręsti sudėtingus uždavinius, ypač šiandieninės visuomenės metamus iššūkius dėl jos pusiausvyros nepastovumo ir trapių santykių iš vienos pusės ir darbo pasaulio, kurį kamuoja nedarbas ir netikrumas dėl garantijų užtikrinti darbą, iš kitos. Tačiau ar šitaip gyvenant galima būti ramiems? Užsitarnautas poilsis yra teisė, kuria gali džiaugtis visi, kol turi darbą. Tačiau jei nedarbas, socialinis neteisingumas, nelegalus darbas, neužtikrintas darbas taip plačiai paplitę, kaip iš viso įmanomas tikras poilsis? Poilsiauti bus galima tik jei bus turimas darbas. Priešingu atveju – tai neįmanoma.

Darbas negali būti vien iškreipto mechanizmo sraigtas, traiškantis resursus, kad laimėtų vis didesnį pelną; todėl negali būti didinamas arba sumažinamas atsižvelgiant tik į nedaugelio poreikius ir į gamybos formas, kuriomis paaukojamos vertybės, santykiai, principai. Be darbo nėra orumo, pažymėjo popiežius Pranciškus, nėra vilties ateitimi ir nėra poilsio, kuris pagal tikėjimo žodyną yra  žmogiška ir dieviška dimensija tuo pačiu metu.

Nelengvas jūsų uždavinys – prisidėti, kad nepristigtų būtinų išmokų bedarbių darbininkų ir jų šeimų pragyvenimui, ypatingą dėmesį skiriant dirbančioms moterims ir motinystės paramai, ginančiai gimstančią gyvybę ir kas jai kasdien tarnauja, užtikrinant garantijas senatvės, ligos ir su darbu susijusių nelaimių atvejais. Tebūna gerbiama teisė į pensiją, kuri yra tikra teisė. Gerbkite kiekvieno darbininko orumą, kurio tarnystei skirtas jūsų darbas. Užtikrinant atlyginimą darbo laikotarpiu ir jam pasibaigus prisidedate prie jo įsipareigojimo kokybiškumui, kaip investicijai į žmogaus vertą gyvenimą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.