2015-11-07 17:07:00

Kard. Braz de Aviz: „Atnaujinimas juda į priekį“


Jei popiežius pasakė, kad atnaujinimas judės į priekį, taip ir bus. O jei kažkas išdavė jo pasitikėjimą, problema yra kaltųjų, o ne Šventojo Tėvo, - taip brazilų kardinolas Joao Braz de Aviz, Pašvęstojo ir Apaštališkojo gyvenimo kongregacijos prefektas, baigė savo kalbą, sakytą lapkričio 6 dieną Italijos vienuolijų vyresniųjų konferencijos asamblėjoje. Susirinkime kalbėta apie tai, kad pinigai turi tarnauti, o ne vadovauti.

Paklaustas kaip vertina neseniai „atskleistą“ informaciją apie Vatikano finansus, kardinolas sako, jog yra dalykų ir situacijų, kurie užsilikę iš anksčiau, kurie yra ankstesnio Vatikano valdymo stiliaus padarinys. Keistis yra gerai, pavyzdžiui, Religinių darbų instituto (IOR) atveju nuveiktas didelis darbas, nes anksčiau kai kurių įnašų kilmė ir tikslas kartais likdavo neaiški. Tačiau jei Bažnyčia nori veikti pagal Evangeliją, negali naudoti pinigų dalykams, kurie netarnauja žmogaus labui. Popiežius daug padarė išgrynindamas šias situacijas, sako kardinolas Braz de Avis. Pasak jo, kartais žmonės gali išduoti pasitikėjimą. Bažnyčia visada susidurs su tokiomis situacijomis, bet svarbu jų neslėpti. Reikia jas gydyti, popiežius stengiasi būtent tai ir daryti. 

Asamblėjoje paliesta ir santykio tarp pašvęstųjų ir pinigų tema. Prieš porą dienų popiežius homilijoje sakė, jog liūdna matyti kunigus ir vyskupus, kurie prisirišę prie pinigų. Pasak kongregacijos prefekto, popiežius ragina permąstyti ekonominę-paveldo dimensiją Bažnyčioje, ypač pašvęstojo gyvenimo atžvilgiu. Turime grįžti prie Evangelijos vizijos: negalima tarnauti dviem šeimininkams. Dievas turi užimti pirmąją vietą. Gėrybės, kurios savaime nėra blogos, eina po to ir turi būti valdomos pagal taisykles, kurios neprieštarauja Jėzaus žodžiams. Turime vėl labiau pasitikėti Dievo Apvaizda nei banko sąskaita. Gėrybes reikia valdyti profesionaliai, pasitelkiant technikas, kylančias iš žmogaus patirties. Ir šiuo aspektu yra kur tobulėti. 

Kodėl taip dažnai kalbama apie skandalus, susijusius su Bažnyčios turtu? Nereikia slėpti, kad šioje srityje pasitaiko problemų. Tačiau tuo pat metu daugumos pašvęstųjų elgesys gėrybių atžvilgiu yra tvirtas liudijimas. Pasak kard. Braz de Avis, yra daug pavyzdžių, kaip pasitikima Dievo Apvaizda, padedama vargšams, kaip vykdomas teisingas administravimas. Tad gėrio daugiau nei blogio, tačiau reikia rasti būdus, kaip blogį išrauti, interviu italų laikraščiui „Avvenire“ sakė Pašvęstojo ir Apaštališkojo gyvenimo kongregacijos prefektas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.