2015-11-07 13:34:00

Ferenc pápa az Olasz Társadalombiztosítási Intézethez: a pihenés lelki gyökereire figyeljetek


Szombat délben a Szent Péter téren találkozott Ferenc pápa az Olasz Nemzeti Társadalombiztosítási Intézet vezetőivel és alkalmazottaival, akik mintegy 23.000-en kitörő lelkesedéssel fogadták Péter utódát.

Őrizzétek a pihenéshez való jogot

Ferenc pápa hozzájuk intézett beszédében „az intézet évszázados történetére emlékeztette őket, melynek során most első alkalommal vesznek részt egy pápai kihallgatáson”. „Titeket illet az a megtiszteltetés, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó néhány jogot védelmezzétek, melynek alapjai az emberi személy természetében és transzcendens méltóságában gyökereznek. Különösképpen is a ti figyelmességetekre van bízva a pihenéshez való jog őrzése. Éppen ezért nemcsak a pihenés társadalmi szolgáltatásaira gondolok, mint a heti szabadnap vagy az évi szabadság – mondta a pápa –,  hanem az emberi élet olyan dimenziójára is, mely nem nélkülözheti a spirituális gyökereket és amelyért ti vagytok a felelősök”.

A pihenésben teremtményiségünk teljességét éljük meg

„Isten maga hívja az embert a pihenésre, melynek ő maga is részese lesz. A pihenés egyszerre hordoz emberi és isteni jelleget. A pihenés nem egyszerűen csak tartózkodás a fáradozástól és a rendszeres elkötelezettségtől, hanem alkalom arra, hogy teljesen megéljük a teremtményi mivoltunkat, amit az Isten az istengyermekség szintjére emelt” – hangsúlyozta a pápa. „A pihenés „megszentelésének” az igénye, melyet hetenként a vasárnap kínál föl, ahhoz az igényhez kapcsolódik, hogy gondozzuk a családi, a kulturális, a társadalmi és a vallásos életet, oly módon, hogy ezek a távlatok egyetlen teret és időt alkossanak az Isten és az ember számára”.  

A pihenés legyen nyitott az embertárssal és az Istennel való találkozásra   

„Isten gyermekeinek a pihenésében ti az ő munkatársai vagytok, hiszen a társadalombiztosítás sokrétű szolgáltatása által megalapozhatjátok a pihenés valóban emberi arculatát, mely nyitott az embertárssal és az Istennel való találkozásra.  Ez a megtiszteltetés számotokra legyen egyszerre kötelezettség is” – hangsúlyozta a pápa, majd kitért a „mai nyugdíjszemlélet változásaira. Régen magától értetődő volt a ledolgozott évek után az úgynevezett harmadik korban a megérdemelt pihenés idejét elvárni. Most sokszor alkalmilag elővételezik azt, máskor pedig újra tárgyalják szabálytalan  szélsőségességgel”. Ferenc pápa ezen a ponton szabadon hozzáfűzte, „hogy a dolgozókat sokszor embertelen módon szeptembertől csak nyárig veszik fel dolgozni és így megfosztják őket a megdolgozott és megérdemelt pihenéstől”.

A pápa az olasz társadalombiztosítási intézet alkalmazottait arra a „kötelezettségükre is emlékeztette, hogy támogassák az állás nélkül maradt dolgozókat és családjaikat. Törődjenek a női munkával, figyeljenek oda az anyaságra, melyet védelmezni kell napról napra. Nem hiányozhat a nyugdíjhoz való jog, az idős korúak ellátása és a betegek biztosítása sem”.

Soha meg ne feledkezzetek az emberről

„A munka – emlékeztetett a pápa – egyébként Istennek a történelemben megvalósuló művét hosszabbítja meg, személyes, hasznos és teremtő módon. A munka másfelől nem lehet kevesek nyerészkedésének az eszköze, hanem minden társadalmi intézet alapja, alanya és célja az ember kell, hogy legyen. Soha meg ne feledkezzetek az emberről, szeressétek és szolgáljátok az embert lelkiismeretesen, felelősséggel és készséggel. Dolgozni azért, aki dolgozik, és nem utolsósorban azért, aki dolgozna ugyan, de nem tud, mert nincs munkája, mindez nem annyira a szolidaritás műve, hanem az igazságosság és a szubszidiaritás követelménye” – zárta beszédét a pápa az Olasz Nemzeti Társadalombiztosítási Intézet vezetőivel és alkalmazottaival való szombati találkozása során.   

(vl)
All the contents on this site are copyrighted ©.