2015-11-07 17:21:00

Dominikonai mini 800 metų ordino steigimo jubiliejų


Prasideda metus truksiantis dominikonų ordino 800 metų jubiliejaus minėjimas, prisimenant popiežiaus Honorijaus III 1216 ir 1217 m. paskelbtas bules, kuriomis patvirtintas brolių pamokslininkų ordino įsteigimas. Ordino magistras br. Bruno Cadoré, 86-asis steigėjo įpėdinis, iškilmės proga sakė, jog jubiliejus kviečia atsigręžti į ordino šaknis, prisiminti kaip šv. Dominykas išsiuntė pirmuosius brolius iš jų namų, šeimų, šalių atrasti keliavimo džiaugsmą ir laisvę.

Jubiliejaus minėjimo pradžia – lapkričio 7 d. Šv. Mišios istorinėje Santa Sabina bazilikoje Romoje. Tą pačią dieną visame pasaulyje dominikonų bendruomenės iškilmingai minės jubiliejinių metų pradžią. Jubiliejaus, kuris bus minimas iki 2017 m. sausio 21 dienos, tema – „Pasiųsti skelbti Evangelijos“.

Per šiuos metus numatyta daug renginių, skatinančių visą dominikonų šeimą dalyvauti tarptautiniuose susitikimuose, rengti juos savo provincijoje, bendruomenėse: Šv. Rožančiaus piligrimystė, tarptautinė konferencija apie tarpreliginį dialogą, tarptautinis dominikonų kunigų susitikimas, kongresas apie ordino istoriją, generalinė dominikonių seserų asamblėja, generalinė priorų kapitula, jaunųjų dominikonų susitikimas Krokuvoje, ekumeninis kongresas ir kiti.

Prieš aštuonis šimtus metų Dominykas Guzmanas pradėjo vieną įtakingiausių dvasinių judėjimų krikščionybės istorijoje. Sekdamas Jėzumi, pamokslininkų ordinas norėjo atgaivinti pirmųjų mokinių patirtį, kurie vaikščiojo Galilėjos gatvėmis neturte skelbdami apie Dievo meilę. Vėliau Dominyko broliai pasklido po visą pasaulį. Šiandien dominikonų šeimą sudaro 3 000 seserų gyvenančių 209 vienuolynuose, 6 000 brolių 602 vienuolynuose, 150 000 pasauliečių, 40 000 apaštalinių seserų. Svarbus dominikonų įnašas Bažnyčios istorijoje – daugiau nei 130 šventųjų vyrų ir moterų, iš kurių daugelis Bažnyčios mokytojų, 4 popiežiai, 75 kardinolai.

Ordino istorijoje būta ir tamsių puslapių – Inkvizicijos periodas, kai klaidingai suprastas „didžiavimasis turėti tiesą” sunaikino tikėjimo prasmę, nes tikėjimas gali būti tik pasiūlytas, bet niekada neprimestas, ypač su kankinimais ir smurtu.

Šiandien, kaip ir pradžioje, dominikonų charizma sutelkta į pamokslavimą, kuris turi atsiliepti į naujojo žemyno – interneto – iššūkius.

Dominikonų ordino puslapyje skelbia, kad jubiliejinių metų proga popiežius Pranciškus suteikė galimybę gauti  visuotinius atlaidus tikintiesiems, dalyvausiantiems jubiliejaus šventimo renginiuose, pamaldose,  piligrimystėse į dominikonų bažnyčias ir koplyčias. Daugiau informacijos apie sąlygas gauti atlaidus galima rasti dominikonų puslapyje www.op.org paskelbtame Apaštališkojo penitenciarijaus dokumente (http://www.op.org/en/content/plenary-indulgence-dominican-jubilee#sthash.rAp3r909.dpuf)

(Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.