2015-11-06 16:26:00

Pranciškus: Vaikai - dovana ir pirmasis visuomenės resursas


Popiežius Pranciškus ketvirtadienį audiencijoje priėmė Italijos Pagalbos gyvybei centrų 35-ojo nacionalinio suvažiavimo dalyvius, padėkojo už visus gerus darbus, atliktus ir atliekamus su didele meile ir padrąsino tęsti tuo keliu, kurį nurodė Jėzus Gerojo Samariečio palyginime.

Per keturis veiklos dešimtmečius jus stengėtės sekti Geruoju Samariečiu. Įvairių grėsmių žmogaus gyvybei akivaizdoje prisiartinote prie kitų gyvenimo trapumo, rūpinotės, kad nebūtų išskirti ir iš visuomenės pašalinami tie, kurie sunkiai pragyvena. Per visoje Italijoje veikiančių Pagalbos gyvybei centrų kapiliarinį darbą esate tapę vilties ir atgimimo ženklu daugeliui žmonių, sakė Pranciškus.

Popiežius paragino nepaliaujamai toliau darbuotis ginant labiausiai pažeidžiamus žmones, visus, kurių teisė gimti ir gyventi, kaip ir tuos, kurie prašo teisingesnio ir oresnio gyvenimo. Reikia ypač daug ir atkakliai darbuotis daugelyje pakopų ugdant ir ginant šeimą; šeima, sakė popiežius, yra pirmasis visuomenės resursas, ypač ryšium su vaikų dovana ir moters orumo pripažinimu.

Šventasis Tėvas pareiškė esąs įsitikinęs, kad Pagalbos gyvybei centrų vykdomi darbai, bet pirmiausiai centro puoselėjamas dvasingumas, bus ypač praturtinti būsimų Šventųjų Gailestingumo metų. Jie tepaskatina tokį gilų vidinį atsinaujinimą, kuris leistų „būti gailestingais, kaip mūsų Tėvas gailestingas“, pasakė popiežius, audienciją užbaigęs dalyvių palaiminimu ir prašymu, kad melstųsi už jį. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.