2015-11-05 16:23:00

Pranciškus: visi krikščionys yra Bažnyčios nariai


Popiežius laiške prisiminė krikščionis, dabartiniais laikais persekiojamus dėl tikėjimo, kartais iki kraujo praliejimo, ypač Artimuosiuose Rytuose, Afrikoje ir Azijoje. Sveikindamas Albanijos sostinėje Tiranoje posėdžiavusio Pasaulinio krikščionių forumo dalyvius, Pranciškus ypatingai sveikino įvairių konfesinių tradicijų krikščionis, Forumo posėdyje atstovaujančius bendruomenėms, kurių nariai irgi patiria diskriminaciją, persekiojimą, kankinimus. Šis susitikimas liudija, kad nesame abejingi brolių ir sesių kančioms. Kartais persekiojimai yra tapę bendra katalikų, ortodoksų, liuteronų, protestantų, evangelikų ir sekmininkų patirtis, kur kas gilesnė ir tampresnė už skirtumus, kurie dar šiandien skiria mūsų Bažnyčias ir jų bažnytines bendruomenes. Kankinių bendrystė, parašė popiežius Pranciškus, yra pats aiškiausias mūsų bendro kelio ženklas. Šiandienos kankiniai iš skirtingų konfesijų tepadeda mums suprasti, kad visi krikštytieji yra to paties Jėzaus Kristaus kūno, Jo Bažnyčios, nariai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.