2015-11-04 14:39:00

Šventojo Sosto atstovas JTO: Reikia ryžtingiau veikti prieš žmogaus teisių pažeidėjus


Šventojo Sosto stebėtojas Jungtinių Tautų Organizacijoje Niujorke arkivysk. Bernardito Auza antradienį pasisakė Generalinės asamblėjos posėdyje, kuriame buvo kalbama apie rasizmo, rasinės diskriminacijos, ksenofobijos eliminavimą.

Rasizmas, rasinė diskriminacija ir ksenofobija yra rimti žmogaus orumo įžeidimai ir nepateisinamos kliūtys, trukdančios kurti žmogaus teises gerbiančią ir saugančią tarptautinę bendruomenę, - kalbėjo arkivyskupas. Žmogaus orumas negali būti skirtingai pripažįstamas atskirose valstybėse; jo taip pat neturi skirtingai apibrėžti atskirų šalių įstatymai. Žmogaus orumas neišnyksta tuomet kai žmogus tampa pažeidžiamas. Jis priklauso kiekvienam asmeniui, nepriklausomai nuo rasės, lyties, tautybės ar etninės kilmės, religijos ar socialinių, ekonominių ir kultūrinių aplinkybių.

Arkivyskupas Auza atkreipė dėmesį į dviejų rūšių dabartines daugelio žmonių situacijas, kuriose jie susiduria su diskriminacija ir žmogaus teisių pažeidimais. Tai visų pirma pabėgėliai, kurių – priverstų pasitraukti į užsienį ar gavusių laikiną prieglobstį savo šalies viduje – šiuo metu iš viso yra 60 milijonų. Pabėgėlių skaičius išaugo dėl tebesitęsiančių arba naujų konfliktų. Tokių vien per paskutiniuosius penkerius metus pasaulyje parsidėjo net penkiolika.

Kita Šventojo Sosto atstovo paminėta diskriminacijos rūšis – tai šalių, iš kurių žmonės bėga, viduje vykdomi nusikaltimai: egzekucijos, vertimas pakeisti religiją, nuosavybės atėmimas, piniginės baudos už savo religijos išpažinimą. Religinės ir etninės mažumos kenčia nuo nevalstybinių smurtinių organizacijų, atvirai skelbiančių, kad jų tikslas yra sunaikinti mažumų religines grupes.

Šventasis Sostas ragina tarptautinę bendruomenę ryžtingiau pasipriešinti smurtingoms nevalstybinėms organizacijoms, grubiai pažeidžiančioms pagrindines žmogaus teises, - kalbėjo arkivyskupas. Rasinei diskriminacijai, ksenofobijai ir netolerancijai neturi likti vietos taikos, tikro pliuralizmo, visos žmonijos bendro gėrio siekiančiame pasaulyje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.