2015-11-04 15:51:00

Parapijos bus misionieriškos jei remsis Dievo Žodžiu


Kardinolas Barbarin pakvietė visas Liono arkivyskupijos parapijų bendruomenes atsinaujinti Vatikano II susirinkimo mokymo šviesoje. Tačiau kaip tai įgyvendinti? Apie tai kardinolas kalba laiške, kurį parašė savo arkivyskupijos parapijoms. Laišką ganytojas parašė prisimindamas Vatikano II susirinkimo uždarymo penkiasdešimtąsias metines ir Susirinkimo atliktą didžiulį Bažnyčios atsinaujino darbą.

Susirinkimas Vatikane užbaigė darbus 1965 metų gruodžio 8 dieną, o šiemet tą dieną Vatikane ir visoje Bažnyčioje prasidės Gailestingumo metai. Daug dėmesio laiške kardinolas skiria taip pat popiežiaus Pranciškaus raginimui parapijoms ir tikinčiųjų bendruomenėms būti „išeinančiomis“. Liono parapijos ir kitos arkivyskupijos bendruomenės 48 puslapių laišką gavo lapkričio 1 dieną. Išdalinta 100 tūkstančių kopijų.

Didžioji Šventosios Dvasios dovana Vatikano II susirinkimui, pasak kardinolo, glūdi sąvokoje „misionieriškas atsinaujinimas“. Tai malonė, kurią reikia nuoširdžiai ir giliai priimti, o paskui įgyvendinti, tvirtina laiške kardinolas.

Laiške jis paprašė, kad kiekviena parapija imtųsi iniciatyvos iki gruodžio 8 dienos parengti „misionierišką projektą“, nustatantį gaires ateinantiems metams. Laiške kardinolas prisimena „Parapijų misijos“ planą, paskelbtą prieš pusantrų metų, kuriame buvo aptarti septyni pastoraciniai prioritetai. Kardinolas laiške kvietė tikinčiuosius prisiminti ir „misionieriškumo dvelksmą“, kurį iš naujo sukėlė popiežius Paulius VI 1975 metais gruodžio 8 dieną nepaprastame paraginimo dokumente „Evangelii nuntiandi“ ir popiežius Jonas Paulius II garsiojoje enciklikoje „Redemptoris missio“ po penkiolikos metų. Anot kardinolo Barbarino, dabar tai pasiekė viršūnę, virto „fejerverkais“ popiežiaus Pranciškaus pontifikato kapitaliniame tekste „Evangelii gaudium“. Jie visi atkartoja apaštalo šv. Pauliaus šauksmą laiške korintiečiams: „Vargas man, jei neskelbčiau Evangelijos!“ (1 Kor 9, 16)

Kardinolas laiške samprotauja ir apie brolišką gyvenimą. Ragindamas katalikus būti nuosekliais liudijime Philippe Barbarin rašo: „Mūsų bendruomenės galės būti misionieriškos tik jei bus broliškos. Tačiau jos gali būti broliškos, nebūtinai būdamos tikrai misionieriškos“.

Susirinkimas atskleidė ypatingą mokymą apie Bažnyčią. Bažnyčia, savo slėpinyje, suteikia Kristaus šviesą („Lumen gentium“) ir pratęsia konkrečiai savo misiją tarnauti žmogui („Gaudium et spes“) šiuolaikiniame pasaulyje.

Parapijos, kad galėtų parengti tikrai misionierišką projektą, turi remtis Dievo Žodžiu, sukurti brolišką bendruomenę, kurioje rastų vietos visos kartos, suformuoti mokinius misionierius, priimti labiausiai vargstančius vargšus ir jiems paskirti vietą bendruomenėje, būti „išeinančiomis“, paslaugiomis artimui, pasirengimą sakramentams suvienyti su bendruomenės gyvenimu, ugdyti sekmadieninę asamblėją, rūpintis liturgija.

Apie kardinolo Philippe’o Barbarino, Liono arkivyskupo, pastoracinį laišką „Kad pasaulis įtikėtų“ pranešė Vatikano dienraštis „l’Osservatore Romano“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.