2015-11-04 15:57:00

Dekreto dėl pasauliečių apaštalavimo penkiasdešimtmetis


Geriau įvertinti pasauliečių vaidmenį Bažnyčios gyvenime ir misijoje paryškinant jo svarbą ir pašaukimą buvo vienas iš didžiųjų Vatikano II susirinkimo rūpesčių aptariant visą eilę kitų svarbių klausimų apie Bažnyčios misiją šiuolaikiniame pasaulyje. Lapkričio 18 dieną sukanka penkiasdešimt metų nuo Susirinkimo dokumento pasauliečių klausimu, dekreto „Apostolicam actuositatem“ paskelbimo. Dekretas dėl pasauliečių apaštalavimo priminė, kad ir pasauliečiai atsakingi už Dievo karalystės plėtrą. Viena iš konkrečių šio dekreto išraiškų buvo naujos tarybos įsteigimas pasauliečių reikalams Romos kurijoje, kuriai suteiktas Popiežiškosios pasauliečių tarybos vardas.

Dekreto dėl pasauliečių apaštalavimo penkiasdešimtosios metinės bus paminėtos suvažiavime Romoje lapkričio 10 dieną Popiežiškajame Šventojo Kryžiaus universitete. Suvažiavime bus aptariamas pasauliečių vaidmuo didžiųjų šiuolaikinių socialinių ir kultūrinių iššūkių akivaizdoje, teologijos ir pastoracinių patirčių, taip pat popiežiaus Pranciškaus magisteriumo, o ypatingai jo paraginimo „Evangelii gaudium“ kontekste. Be kitų suvažiavimo prelegentų įžvalgomis apie katalikų pasauliečių uždavinius dabartinių antropologinių iššūkių atžvilgiu dalinsis Kulto ir Sakramentų kongregacijos prefektas kardinolas Robert Sarah. Vatikano II susirikimo dekretą „Apostolicam actuositatem“ apžvelgs Burgos arkivyskupas Francisco Gill Hellin.

Popiežius Pranciškus neseniai pranešė, jog dabartinės Popiežiškosios pasauliečių tarybos uždaviniai bus perduoti naujai steigiamai Romos kurijos dikasterijai, kuri bus atsakinga taip pat už šeimos ir gyvybės apsaugos reikalus. Būsima nauja dikasterija pakeis ne tik dabartinę Popiežiškąją pasauliečių bet ir Popiežiškąją šeimos tarybą. Prie naujos dikasterijos veiks Popiežiškoji gyvybės akademija. Naujos dikasterijos projektą parengs popiežiaus įkurta komisija, kuri jau gruodžio mėnesį jį pristatys Popiežiui ir jo vadovaujamai Kardinolų patarėjų komisijai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.