2015-11-04 16:45:00

Dar kartą apie nutekintus konfidencialius dokumentus


Vatikanas ramiai eina pirmyn skaidrumo ir valdymo gerinimo keliu, sako Šventojo Sosto Spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi SJ, komentuodamas Italijoje šiomis dienomis pasirodančias dvi knygas, kurių autoriai naudojosi neteisėtai gautais konfidencialiais dokumentais.

Abiejose knygose kalbama apie Vatikano ekonominę ir finansinę veiką bei ją vykdančias institucijas. Tad knygų autoriai bando pasinaudoti savaime visuomenėje gana dideliu dėmesiu šiems dalykams ir dar labiau pakurstyti skaitytojų smalsumą. Dauguma knygų autoriams neteisėtai perduotų dokumentų atspindi veiklą 2013 m. popiežiaus įkurtos komisijos, kurios tikslas buvo parengti ekonominę ir administracinę Šventojo Sosto reformą. Komisija savo darbą baigė. Popiežius jau įkūrė naujas ekonominius reikalus tvarkančias institucijas. Dalis skelbiamuose dokumentuose atspindėtų faktų liečia Šventojo Sosto finansinius išteklius, jų kilmę. Tačiau šie faktai neturėtų kelti sensacijų, nes jie nuo seno žinomi tiems, kas yra susipažinę su Italijos ir Šventojo Sosto 1929 m. sutartimis ir tuo metu popiežiaus Pijaus XI priimtais sprendimais, siekiant užtikrinti Vatikano savarankiškumą.

Knygose taip pat paliestos tokios temos kaip „Šventojo Petro skatiko“ rinkliava ar tariamas Vatikano pensijų fondo deficitas. Iš tiesų 2013 m. veikiant minėtajai patariamai komisijai būta kalbų apie pensijų fondo sunkumus, tačiau ta pati komisija viską išsiaiškinusi išsklaidė nepagrįstas abejones. „Šventojo Petro skatiko“ rinkliavos pinigais popiežius disponuoja savo nuožiūra, padeda stokojančioms katalikų bendruomenėms, paremia Bažnyčios misiją pasaulyje. Šiai misijai priklauso ir Romos Kurijos ar 180 Šventojo Sosto diplomatinių misijų veikla pasaulyje.

Abiejose knygose dažnai šališkai arba paviršutiniškai interpretuojami ir kiti faktai bei skaičiai, tačiau rimčiausia ir nepateisinama yra tai, kad skelbiama informacija buvo gauta nusikalstamu būdu. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.