2015-11-04 17:00:00

A Vatikán habozás nélkül tovább a jó ügyvezetés útján – a szentszéki szóvivő nyilatkozata


A Vatikán bizonytalankodás nélkül halad tovább a jó ügyvezetés útján, válaszul annak a két könyvnek a megjelentetésére, amelyek bizalmas dokumentumokból merítve ennek ellenkezőjét szeretnék bebizonyítani - szögezte le P. Federico Lombardi SJ, a Szentszék sajtóirodájának igazgatója szerdán délután közzétett sajtónyilatkozatában. A szentszéki szóvivő a következőket válaszolta újságírók kérdésére a Vatikánban folyó nyomozásokkal kapcsolatban: 

A könyvek publikálása jogtalan tevékenység eredménye

Annak a két könyvnek a publikálása, amelyek vatikáni gazdasági és pénzügyi intézmények és tevékenységek témájával foglalkoznak, kíváncsiságot ébresztettek és széles körben kommentálták őket. Mint ismeretes, a közzétett anyag jórésze bizalmas hírek és dokumentumok terjesztésének, tehát jogtalan tevékenységnek az eredménye, amellyel szemben az illetékes vatikáni hatóságok büntetőjogi eljárást indítanak. 

Az információk már jórészt ismertek

P. Lombardi a közzétett információk tartalmáról a következőket nyilatkozta: mondhatjuk, hogy jórészt már ismert, bár részleteiben kevéssé köztudott információkról van szó. Mindenekelőtt meg kell jegyezni, hogy a közzétett dokumentáció főleg arra a jelentős elkötelezettségre vonatkozik, amelyet maga a Szentatya indított el adatok és információk összegyűjtése céljából, hogy tanulmányozzák a Vatikán és a Szentszék adminisztrációs helyzetének reformját és javítását. 

Az információ nagy része a COSEA archívumából származik

A Szentszék gazdasági és adminisztratív struktúráinak szervezetét tanulmányozó és irányító bizottság (COSEA) archívumából származik a közzétett információ jó része. A bizottságot Ferenc pápa hozta létre 2013. július 18-án, majd feloszlatta, miután az bevégezte feladatát. Tehát nem olyan információkról van szó, amelyeket a pápa vagy a különböző intézmények felelőseinek akarata ellenére szereztek volna meg, hanem általában olyan információk, amelyekhez ezeknek az intézményeknek az együttműködésével jutottak hozzá, a közös pozitív cél elérése érdekében. 

Ugyanazoknak az adatoknak különféle lehet az olvasata

Természetesen az ilyen információk nagy mennyiségét gondosan, kiegyensúlyozottan és figyelmesen kell tanulmányozni, megérteni és értelmezni. Gyakran ugyanazokból az adatokból kiindulva különféle olvasatokra lehet jutni. 

A Nyugdíjalap esete: a hiánytól a megnyugtató olvasatig

Egy példa erre a Nyugdíjalap helyzete, amelyet teljesen eltérően értékeltek az idők folyamán, kezdve azoktól a véleményektől, amelyek aggodalmuknak adtak hangot egy nagy „hiány” miatt, egészen azokig, amelyek ezzel szemben megnyugtató olvasatot szolgáltatnak (mint ahogy ez tűnt ki a hivatalos közleményekből, amelyeket a Szentszék sajtóterme publikált). 

Az egyházi javak származása

Nyilvánvaló, hogy a téma a Szentszék javainak rendeltetéséről és alkalmazásáról szól. Ezek az összességükben jelentős javak valójában azt a célt szolgálják, hogy támogassák a Szentszék vagy a kapcsolódó intézmények által irányított rendkívül széleskörű szolgáltatásokat mind Rómában, mind a világ különböző részein. Ezeknek a javaknak különféle az eredete és már régóta rendelkezésre állnak olyan eszközök is, amelyek alkalmasak arra, hogy megismerjék eredetük történetét és annak alakulását. (Például ajánlatos tájékozódni az Olaszország és a Szentszék közötti gazdasági megállapodásokról a Lateráni Egyezmény összefüggésében és arról a hatékony adminisztrációs tevékenységről, amelyet XI. Piusz végzett kiváló és szakértő munkatársak segítségével. Ezt a művet általánosságban bölcs és messzelátó tevékenységként ismerik el nemcsak Rómában vagy Olaszországban, hanem a külföldi befektetések szempontjait tekintve is). 

A Péter-fillérek különféle rendeltetése

Ami a Péter-filléreket illeti, szükséges megjegyezni, hogy felhasználásuk különböző a helyzeteknek megfelelően, a Szentatya megítélése szerint. A pápának a hívek adják bizalommal a filléreket, szolgálata támogatására. A pápa szegényeket segítő karitatív művei alapvető célkitűzések, de természetesen a hívek nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy a pápa maga határozhassa meg, milyen sürgősen és milyen módon válaszoljon a szükségletekre, az egyetemes egyház java szolgálatának fényében. A pápa szolgálata magába foglalja a Római Kúriát is – mint szolgálatának eszközét -, kezdeményezéseit a római egyházmegyén kívül, tanítói tevékenységének hirdetését a világ különböző részein élő hívek számára, beleértve a szegény és távoli vidékeket is, a világon szétszórva működő 180 diplomáciai képviselet támogatását, amelyek a helyi egyházakat szolgálják és a pápa szeretetszolgálatának legfőbb tolmácsolói a különböző országokban, azon túl, hogy a pápa képviselői a helyi kormányoknál. A Péter-fillérek története ezt világosan megmutatja. 

El kell ismerni a sok jól végzett munkát és ki kell küszöbölni a törvénytelenségeket

Ezek a témák időszakonként visszatérnek, de mindig alkalmat adnak kíváncsiságra és vitákra. Arra lenne szükség, hogy komolyan elmélyítsék a specifikus helyzeteket és problémákat, hogy elismerjék a sok jót, (amely általában sokkal több, mint amiről szó esik, és amelyet módszeresen elhallgatnak a szóban forgó publikációk). Ezt a sok, teljesen igazolt, normális és jól ügykezelt munkát (beleértve a kötelező adók fizetését is) meg kellene különböztetni a nem helyénvaló, javításra szoruló helyzetektől, a megvilágításra váró homályos ügyektől, a valódi szabálytalanságoktól vagy a kiküszöbölendő törvénytelenségektől. 

Továbbra is folyamatban van az összetett munka

Éppen erre irányult az a fáradságos és összetett munka, amelyet a pápa indíttatására kezdtek el a COSEA létrehozásával, amely már egy ideje befejezte munkáját, valamint azokkal a döntésekkel és kezdeményezésekkel, amelyeket még most is tovább fejlesztenek és megvalósítanak (és amelyeket legalább részben éppen a COSEA munkája eredményeinek javaslatai alapján folytatnak). A gazdasági dikasztériumok újjászervezése, a főrevizor kinevezése, a gazdasági és pénzügyi tevékenységeket ellenőrző illetékes intézmények szabályos működése és így tovább, objektív és vitathatatlan valóságok. 

A már túlhaladott munkafázishoz kapcsolódó információk 

Egy kiadvány, amely olyan különféle információkat tálal ömlesztve nagy mennyiségben, amelyek nagyrészt már egy túlhaladott munkafázishoz kapcsolódnak, az elmélyítés és tárgyilagos értékelés szükséges lehetősége nélkül azonban olyan eredményt ér el – sajnos jórészt szándékosan – amely az ellenkező benyomást kelti: a zűrzavar, a nem átláthatóság, sőt egyenesen a sajátos vagy helytelen érdekekre való törekvés állandó uralmának képzetét kelti.

A jó ügyvezetés habozás nélkül halad előre 

Természetesen mindez egyáltalán nem hozza napvilágra azt a bátorságot és elkötelezettséget, amellyel a pápa és munkatársai szembenéztek és továbbra is szembenéznek azzal a kihívással, hogy még jobban felhasználják az evilági javakat a spirituális javak szolgálatában. Azonban ez az, amit jobban kellene értékelni és bátorítani egy korrekt tájékoztatás révén, jobban megfelelve a közönség elvárásainak és az igazság követelményeinek. A jó ügyintézés, a korrektség, az átláthatóság útja folytatódik és halad előre bizonytalanságok nélkül. Nyilvánvalóan ez Ferenc pápa akarata és biztosan nem hiányzik a Vatikánban mindazokban, akik maradéktalan becsületességgel és minden erejükkel együttműködnek vele. 

P. Lombardi válasza az újságíróknak a Vatikánban folyó nyomozásokkal kapcsolatban

Vatikán Városállam Bíróságának Ügyészségi Hivatala, a Pénzügyi Információs Hatóság jelentése nyomán, 2015 februárjában nyomozást indított részvények adásvétele és tranzakciók ügyében, amely Gianpietro Nattino személyére vezethető vissza. A hivatal kérte az olasz és svájci ügyészség közreműködését vizsgálati megkeresés révén, amelyet 2015. augusztus 7-én, diplomáciai utakon juttatott el az érdekeltekhez.

(vm)
All the contents on this site are copyrighted ©.