2015-11-03 14:56:00

Sirų katalikų sinodas paprašė skubiau priartinti taiką Sirijoje ir Irake


Sirijos katalikų vyskupai užbaigė savo Bažnyčios sinodo darbus Libane prašymu, kad  pasaulis padėtų sugrąžinti taiką į Iraką ir Siriją, užbaigti krikščionių persekiojimus ir leistų tikintiesiems sugrįžti į namus. Ganytojai paprašė užbaigti jau penkerius metus Sirijoje trunkantį vidaus konfliktą, o jame dalyvaujančiuosius paragino skirtumus aiškintis derybų keliu, siekiant taikingo sprendimo.

Apie sirų vyskupų paskelbtą pareiškimą informuoja JAV katalikų žurnalas „America“. Kasmetinis Sirijų Bažnyčios sinodas posėdžiavo spalio 26-29 dienomis Harisos Marijos vienuolyne Libane. Sinodo darbams vadovavo Sirų Antiochijos patriarchas Ignacas Youssif III Younan. Pagrindinis Sirų ganytojų dėmesys buvo skirtas karo ir terorizmo primestoms nepakeliamoms gyvenimo sąlygoms Bažnyčios vyskupijose Sirijoje ir Irake.

Sirų vyskupai pasmerkė Islamo valstybės (IS) šalininkų barbariškus veiksmus regione, primindami abiejų kraštų, Sirijos ir Irako istorijai svarbių archeologinių paminklų, pvz. Palmyros archeologinės zonos (Sirija) sunaikinimą arba istorinių vienuolynų nuniokojimą, pvz. Mar Behnamo (Irakas) ir Mar Elias (Sirija), smerkė taip pat krikščionių kapų išniekinimą, bažnyčių pavertimą mečetėmis.

Sirai vyskupai taip priminė patirtą džiaugsmą spalio mėnesį gavus žinią apie teroristų pagrobto kunigo Jacques‘o Murad išlaisvinimą. Kun. Murad sugrįžo į savo vyskupiją po nepilnus penkis mėnesius trukusios nelaisvės. Kunigo liudijimas apie laiką praleistą islamistų kalėjime su dešimtimis kitų sirų katalikų labai padrąsino regiono katalikų bendruomenę. Apie kunigo pasisakymus per Noursat TV – Tele Lumiere šiomis dienomis pranešė katalikiška žinių agentūra „Fides“.

Sirų sinodas taipogi pareikalavo išlaisvinti visus šiuo metu įkalintus įkaitus krikščionis, ypač katalikus, pagrobtus Khabure (Sirija). Ganytojai prisiminė dviejų ortodoksų vyskupų pagrobimą prieš pusantrų metų, reikalaudami, kad Alepo sirų ortodoksų metropolitas Gregorios Youhanna ir Alepo graikų ortodoksų metropolitas Paulos Yazigi, pagrobti 2013 metų balandžio  mėnesį, būtų tuoj pat išlaisvinti.

Ganytojai pavadino ypač skaudžiu reiškiniu sirų katalikų priverstinį pasitraukimą iš gimtinių ir jų neišvengiamą migraciją svetur. Islamo valstybės kovotojai privertė Mosulo ir Ninevės lygumų gyventojus Irake apleisti savo namus 2014 metų vasarą. Tarp jų ir apie šimtas tūkstančių krikščionių neturėjo kitos išeities, kaip pasitrauki į Irako Kurdistaną, krašto šiaurėje. Nuo tada tūkstančiai jų emigravo į kitus kraštus.

Susirūpinę savo tikinčiųjų emigravimu į trečias šalis vyskupai karštai paprašė visų Iraką palaikančių kraštų ypatingai paremti Irako kariuomenę, kad greičiau būtų priartintas Mosulo ir Ninevės lygumų regiono išvadavimas, kad žmonės galėtų sugrįžti į savo namus, juose taikiai ir saugiai gyventi. Sirų vyskupai taip pat kreipėsi į Jungtinių Tautų Organizaciją, Irako ir Kurdistano vyriausybes prašydami tarptautinėmis garantijomis užtikrinti visų sugrįšiančių krikščionių ir kitų visuomenės komponentų saugumą bei išmokėti kompensacijas už prarastą turtą.

Žiauriai skriaudžiamos Bažnyčios ganytojai neužmiršo kitų kenčiančiųjų regione: meldėsi už izraeliečių ir palestiniečių susitaikymą, paragino tarptautinę bendruomenę dėti visas pastangas, kad dviejų valstybių sprendimas taptų tikrove.

Libane posėdžiavę ganytojai taip išreiškė viltį, kad pavyks rasti išeitį iš toje šalyje susidariusios politinės aklavietės, jau daugiau kaip vienerius metus neleidžiančios išrinkti naują valstybės prezidentą.

Kaip minėta, didelį atgarsį sirų katalikų bendruomenėje sukėlė islamistų teroristų pagrobto kunigo Jacques‘o Murad pasakojimas apie bendrą likimą kalėjime su dešimtimis sirų katalikų. Kunigas papasakojo Noursat TV – Tele Lumiere laidoje, kad aukojo šv. Mišias požeminėje patalpoje, kurioje buvo kalinamas su 250 katalikų, pagrobtų Qaryatayne. Džihadistai dažnai tardė krikščionis, vertė išsižadėti krikščionių tikėjimo, tačiau niekas neatsivertė į islamą. Visi pamaldžiai kalbėjo Rožinį. Šie išbandymai sustiprino visų tikėjimą, taip pat mano. Jaučiuosi, kaip iš naujo atgimęs, pasakojo televizijos laidoje iš islamistų kalėjimo Sirijoje spalio mėnesį išsilaisvinęs sirų katalikų kunigas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.