2015-10-31 12:46:00

Ferenc pápa beszéde az olasz katolikus vállalkozókhoz


A keresztény vállalatvezetők az evangélium lelkiségének megfelelően irányítsák a gazdasági tevékenységet. Október 31-én, délben Ferenc pápa a VI. Pál kihallgatási teremben fogadta az unió hétezer tagját, akik Salvatore De Giorgi bíboros elnök vezetésével vettek részt a találkozón. A Vállalatvezetők Keresztény Uniója olyan katolikus vállalkozókat egyesít magában, akik a közjó fejlődéséhez kívánnak hozzájárulni – fejtette ki beszédében a Szentatya. Nagy jelentőséget tulajdonítanak a keresztény képzésnek, elsősorban az egyház társadalmi tanításának elmélyítése révén. A pápa arra buzdította őket, hogy mind szavakkal, mind példamutatással, továbbra is töltsék be a kovász szerepét a vállalkozói életben.

A keresztény vállalatvezetők életükkel tanúskodjanak az evangéliumról

Mint egyházi társulás arra kaptak meghívást, hogy a családban, a munkahelyen, a társadalomban hűségesen megéljék az evangélium és az egyház szociális tanítását. Fontos tanúságtételről van szó – hangsúlyozta Ferenc pápa. „Egy vállalkozó hivatása a nemes munka, amely mindig kész arra, hogy az élet teljesebb értelme felőli kérdések is eljussanak hozzá, és ez teszi lehetővé számára, hogy valóban a közjót szolgálja úgy, hogy erőfeszítéseivel gyarapítja és hozzáférhetőbbé teszi e világ javait mindenki számára” – idézett a Szentatya „Evangelii gaudium” k. apostoli buzdításából (203).

Az alkalmazottak a vállalat legértékesebb erőforrásai

A vállalat és a vezetőségi irodák a megszentelés helyeivé válhatnak, ha mindenki elkötelezi magát a vállalkozók, vezetők és dolgozók közötti testvéri kapcsolatok építésében. Fordítsanak különleges gondot az alkalmazottak munkakörülményeinek minőségére, kedvezzenek a munka és a családi élet összehangolásának. A pápa külön utalt a dolgozó nők helyzetére. Védeni kell a munkához való maradéktalan jogukat, anyai hivatásukat és családi jelenlétüket – erre a kihívásra kell válaszolniuk. Fontos továbbá a vállalatok felelőssége a teremtett világ megőrzésében és gondozásában.

Legyenek az evangélium társadalmi dimenziójának misszionáriusai

Álljanak közel a szegényekhez, növeljék a javakban való osztozást, a szolidaritást elősegítő kezdeményezéseket. Nem elégséges azonban a puszta jótékonykodás. Arra van szükség, hogy a gazdasági tevékenységet az evangéliumnak megfelelő irányba tereljék, vagyis állítsák azt a személy és a közjó szolgálatába.

A gazdasági életnek szüksége van az etikára

A vállalkozók ne akármilyen etikát kövessenek, hanem olyant, amely a személyt és a közösséget állítja a középpontba. A vállalkozás ugyanis közérdekű tevékenység, még ha magánkézben is van. Olyan célkitűzések megvalósítására törekszik, mint a gazdasági fejlődés, az újítás, a foglalkoztatottság. A vállalkozók, a gazdasági, pénzügyi és bankszakemberek tevékenységüket folytassák szakértelemmel, becsületesen és nagy felelősségérzettel – hangzott a pápa buzdítása, majd munkás Szent József oltalmába ajánlotta a keresztény vállalkozókat, hozzátartozóikat és alkalmazottaikat. Végül imáikat kérve vett búcsút tőlük.

(vm)
All the contents on this site are copyrighted ©.