2015-10-30 17:34:00

Papa: Valja iskorijeniti prisilni rad i nove oblike ropstva


Valja iskorijeniti nove oblike ropstva – Papin je apel sadržan u poruci upućenoj sudionicima dvodnevne konferencije o trgovini ljudima, koja je 30. listopada započela u Madridu. Konferenciju je organizirala „Skupina Sveta Marta“, međunarodna udruga u kojoj su okupljeni dužnosnici redarstvenih snaga i biskupi iz cijeloga svijeta koji rade zajedno s građanskim društvom kako bi iskorijenili trgovinu ljudskim bićima te žrtvama zajamčili pastoralnu skrb. Udruga nosi ime rezidencije pape Franje, u kojoj je, u travnju 2014. godine, Sveti Otac primio njezino izaslanstvo.

Izražavajući radost i zadovoljstvo zbog ponovnoga okupljanja udruge Sveta Marta, papa je Franjo spomenuo razne pothvate koji mogu pridonijeti njezinu dobrotvornom djelovanju, među kojima je i susret gradonačelnika, održan u Vatikanu u travnju ove godine. Gradonačelnici su tom prigodom potpisali izjavu kojom se osobno obvezuju da će iskorijeniti nove oblike ropstva koje su osudili kao zločin protiv čovječnosti.

U tom je smislu Papa također istaknuo važnost nedavnoga prihvaćanja Agende 2030., koja obuhvaća nove ciljeve održivoga razvoja Organizacije ujedinjenih naroda koja, među ostalim, potiče na izravnu primjenu djelotvornih mjerâ za iskorjenjivanje prisilnoga rada, te kako bi se prekinuli novi oblici ropstva i trgovine ljudskim bićima i zajamčila zabrana i ukidanje najgorih oblika maloljetničkoga rada, uključujući i vojačenje i uporabu djece-vojnika, te kako bi do kraja 2025. godine bio ukinut dječji rad u svim njegovim oblicima.

Papa je Franjo stoga podsjetio na svoje riječi o važnosti Agende Ujedinjenih naroda, iz govora Općoj skupštini toga tijela, održanoga 25. rujna, u kojemu je istaknuo da svijet od vladajućih traži djelotvornu, praktičnu, ustrajnu volju, koju čine konkretni koraci i neposredne mjere, kako bi se očuvala i popravila prirodna sredina, te kako bi se što prije svladala pojava društvenoga i gospodarskoga isključivanja, sa svim njezinim žalosnim posljedicama trgovine ljudima, trgovine ljudskim organima i tkivima, seksualnoga iskorištavanja dječakâ i djevojčicâ, ropskoga rada, uključujući i prostituciju, trgovine drogom i oružjem, terorizma i organiziranoga međunarodnog kriminala – istaknuo je Sveti Otac.

Na kraju je Papa uzdigao molitvu Svemogućemu Bogu, da „Skupini Sveta Marta“ dade da ide naprijed u svojemu, tako osjetljivom, tako čovječnom, i tako kršćanskom poslanju, te da liječi otvorene i bolne rane ljudskoga roda, koje su također Kristove rane. 
All the contents on this site are copyrighted ©.