2015-10-29 14:22:00

"Radio Marija" mērķis ir palīdzēt Baznīcai evaņģelizācijas darbā


„Vienmēr apzinieties, ka jūs dodat kaut ko grandiozu un vienreizēju, proti, kristīgo cerību, kas nozīmē daudz vairāk par vienkāršu garīgo mierinājumu”, sacīja pāvests, 29. oktobrī uzrunājot asociācijas „Radio Marija” rīkotās tikšanās 300 dalībniekus. Audiencē piedalījās arī „Radio Marija Latvija” programmu direktors pr. Vjačeslavs Bogdanovs un prezidents Mareks Gruškevics. Šodien „Radio Marija” klausās vairāk nekā 30 miljoni cilvēku visā pasaulē. Francisks savā uzrunā atgādināja šī radio mērķi un misiju.

„Radio Marija” mērķis ir palīdzēt Baznīcai evaņģelizācijas darbā – sacīja Svētais tēvs. Šo palīdzību radio sniedz specifiskā veidā, tas ir, esot tuvu cilvēku raizēm un problēmām, ar mierinājuma un cerības vārdiem, kas ir ticības un solidaritātes auglis. Tas ir skaidrs un cēls mērķis, pēc kura tiecamies ar noteiktību un neatlaidību – atzina pāvests. Tā ir īsta misija, ko jāveic, esot uzticīgiem Evaņģēlijam un Baznīcas maģistērijam, kā arī ieklausoties sabiedrības un cilvēku, sevišķi, nabagu un atstumto vajadzībās. Francisks mudināja radio darbiniekus būt visiem klausītājiem par atskaites un atbalsta punktu. Izplatot Evaņģēlija vēsti un Dievmātes godināšanas kultu, mīlestību pret Baznīcu un mīlestību uz lūgšanu, tiek padziļināta ticība, kas padara plašākus cilvēku apvāršņus. Tādā veidā radio kļūst par līdzekli, kas ne tikai sniedz ziņas, izplata idejas vai atskaņo mūziku bez kaut kāda kopīga pavediena, kas tādā gadījumā tikai izklaidētu, bet tas kļūst, galvenokārt, par cerības dzīvināšanas līdzekli. Šīs cerības avots ir pats Jēzus Kristus, kurš atnāca pasaulē, lai mūs atpestītu. Radio reizē ir lielisks sabiedrotais daudziem cilvēkiem.

Uzrunas noslēgumā pāvests atgādināja, ka „Radio Marija” darbojas, pateicoties brīvprātīgo atbalstam, un veic ļoti vērtīgu kalpojumu ne tikai Baznīcas, bet visas sabiedrības labā. Tie, kuri klausās „Radio Marija” programmas atzīst, ka tajās ir atvēlēta ļoti plaša vieta lūgšanai. Tad, kad cilvēks atver savas sirds durvis lūgšanai, viņš tās atver Kungam. Šajā ziņā radio darbinieku un visu ticīgo paraugs ir Vissvētākā Jaunava Marija. Francisks aicināja klātesošos mīlēt ar Marijas sirdi, izkopt lūgšanas „iekšējo dārzu”, klausīties Dieva Vārdu un lasīt garīgo literatūru, lai tādējādi padziļinātu savu ticību. Runājot par kristīgo cerību, pāvests paskaidroja, ka tā nav vienkāršs garīgais mierinājums, jo tās pamats ir Jēzus Kristus augšāmcelšanās spēks, par ko liecinām ar savu ticību un tuvākmīlestības darbiem.

J. Evertovskis / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.