2015-10-26 16:13:00

Pranciškus: atversti naują puslapį čigonų istorijoje


Daugiau nebenorime šeimų tragedijų, kai vaikučiai žūsta nuo šalčio ar liepsnose arba tampa iškrypėlių aukomis ir kai jaunimas ir moterys papuola į prekybos narkotikais ir žmonėmis pinkles. Trokštu, kad ir jūsų tautos istorijai būtų atvertas naujas puslapis. Taip pasakė popiežius Pranciškus, pirmadienio ryto audiencijoje tarptautinės čigonų piligrimystės dalyviams. Jau pats laikas su šaknimis išrauti amžius tveriantį išankstinį nusistatymą ir įtarumą, dažnai pagrindžiančius diskriminaciją, rasizmą, ksenofobiją. Pasak popiežiaus, gailestingumo dvasia skatina kovoti, kad ir čigonams būtų užtikrintos teisės ir orumas. Šventasis Tėvas ypatingą dėmesį skyrė čigonų vaikų teisei į švietimą ir jaunimo įsidarbinimui. Jūsų kultūra šiandien patiria permainas, technologinis vystymasis leidžia jūsų vaikams geriau suvokti savo galimybes ir orumą. Tai reiškia, kad reikia užtikrinti atitinkamą švietimą. To turite reikalauti. Tai yra teisė, vaikai turi teisę lankyti mokyklą, kalbėjo Pranciškus. Leiskime Gailestingumo Evangelijai sužadinti mūsų sąžines, kad atvertume širdis ir ištiestume rankas labiausiai stokojantiems ir marginalizuojamiems žmonėms. Popiežius paragino čigonus, kad ir jie imtųsi atsakomybės ir įsipareigotų individualizme skendinčiuose miestuose kurti žmoniškesnes ir broliškesnes periferijas. Tai galėsite pasiekti visų pirma jei būsite geri krikščionys, šalindamiesi viso to, kas neverta šio vardo: melo, sukčiavimo, apgavysčių, kivirčų. Popiežius kvietė semtis įkvėpimo iš čigonų palaimintojo Zefirino, vadinamo „Rožinio kankiniu“ ir savo pirmtako pal. Pauliaus VI žodžiais patikino čigonus: „Jūs Bažnyčioje nesate jos periferijoje, o tam tikru būdu esate jos centre ir širdyje“.

(Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.