2015-10-26 15:48:00

Popiežius susitiko su Chaldėjų Bažnyčios Sinodo nariais


Spalio 24-29 dienomis Vatikane vyksta Chaldėjų Bažnyčios Sinodas, kuriame dalyvauja 21 vyskupas iš Irako, kitų Artimųjų Rytų kraštų ir iš diasporos. Pirmadienio rytą juos priėmė popiežius Pranciškus.

Iš Irako ir kitų Artimųjų Rytų šalių krikščionys bėga nuo fanatikų teroristų smurto, palieka savo tėvų kraštus, palieka Abraomo žemę, palieka šalį, kurioje Bažnyčių nariai šimtmečiais darniai sugyveno su broliais musulmonais, - kalbėjo popiežius. Šiais mūsų laikais krikščionys persekiojami, įskaitant ir kankinystę, kaip pirmaisiais amžiais. Popiežius patikino, kad Visuotinės Bažnyčia yra solidari su chaldėjų ganytojais ir visais tikinčiaisiais. Popiežius paminėjo taip pat Chaldėjų Bažnyčios pastangas palydėti diasporos bendruomenių narius, kurie nori išlikti ištikimi savo šaknims. Meldžiuosi, - sakė Pranciškus, - kad krikščionys nebūtų verčiami bėgti iš Irako ir visų Artimųjų Rytų. Šia proga popiežius dar kartą paragino tarptautinę bendruomenę naudoti visas strategijas galinčias padėti pasiekti taiką smurto siaubingai suniokotose šalyse, grąžinti gaivinantį meilės dvelksmą į tas vietas, kurios visada buvo tautų, valstybių ir kultūrų kryžkelė. Visų trokštama taika kuo greičiau tepasirodo istorijos horizonte, - sakė Pranciškus,  - smurto atneštos dramos ir gedulas teužleidžia vietą savitarpio supratimui. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.