2015-10-26 17:36:00

Došlo je vrijeme za novu povijesnu stranicu romskoga naroda


Nikada više tragedije djece koja „umiru od studeni ili u vatri“, nikada više „laži, krađe, prijevara i svađa“; došlo je vrijeme da se gradi humanije društvo i periferije – ustvrdio je Sveti Otac govoreći sudionicima svjetskoga hodočašća Roma, koje je prigodom 50. obljetnice susreta pape Pavla VI. i nomada u Pomeziji, organiziralo Papinsko vijeće za selioce i putnike u suradnji sa zakladom Migrantes i Zajednicom svetoga Egidija.

Govoreći pred više od sedam tisuća Roma iz cijeloga svijeta, Papa je poželio da se u povijesti otvori nova stranica za selilačke narode. Ne želimo više tragedije djece koja umiru od „studeni ili u plamenu“, ili su predmeti u rukama pokvarenih osoba; ne želimo da se mladi i žene bave trgovinom droge i ljudi – upozorio je Sveti Otac dodajući:

To je protiv „prava svake osobe“ na dostojanstven život i rad, na izobrazbu i zdravstvenu njegu, jer svaki je čovjek subjekt neotuđivih prava i dužnosti. Dragi prijatelji, obavijesnim sredstvima i javnom mnijenju ne pružajte prigodu da loše govore o vama. Vi ste sami protagonisti svoje budućnosti. Kao i svi građani, možete pridonijeti blagostanju i napretku društva, poštujući zakone, vršeći svoje obveze kao i uključivanjem u društvo po emancipaciji novih naraštaja – ustvrdio je Papa.

Govoreći pak o mladim Romima, rekao je da su oni budućnost društva u kojem žive. Djeca su vaše najdragocjenije blago. Vaša se kultura mijenja; tehnološki napredak pridonosi da mladi bivaju svjesniji svojih mogućnosti i svoga dostojanstva, te da sami osjete potrebu zauzimanja za vašu promociju. Stoga im se ima jamčiti prikladna izobrazba; zahtijevajte to jer je riječ o temeljnom pravu svake osobe – objasnio je papa Franjo dodajući da je izobrazba temelj zdravoga razvoja osobe i da bez nje nema pristupa svijetu rada.

Vaša djeca imaju pravo ići u školu, ne priječite im! Vrlo je važno da iz obitelji, od roditelja, djedova i baka dolazi poticaj na veću izobrazbu. Dužnost je odraslih mladima omogućiti pohađanje škole. Izobrazba vaše mlade osposobljava da budu zauzeti građani; da sudjeluju u političkom, društvenom i gospodarskom životu zemlje u kojoj žive – istaknuo je Sveti Otac.

Papa je rekao da je moguće graditi miroljubivi suživot, u kojem različite kulture i tradicije čuvaju vlastite vrijednosti, potičući dijalog i uključivanje. Državne su ustanove dužne romskoj mladeži jamčiti prikladno školovanje, omogućujući siromašnijim obiteljima da i njihova djeca pohađaju školu.

Proces integracije zahtijeva da društvo upozna kulturu, povijest i vrijednosti Roma. Došlo je vrijeme da se iskorijene drevne predrasude i uzajamna nepovjerenja, koja su često razlogom diskriminacije, rasizma i ksenofobije: nitko se ne treba osjećati odbačenim, ali ni ovlaštenim gaziti dostojanstvo i tuđa prava. Duh nas milosrđa poziva da se borimo kako bi se jamčile te vrijednosti – kazao je Papa poželjevši da Evanđelje milosrđa prodrma savjesti sviju, otvarajući najpotrebitijima i isključenima naša srca i ruke.

Nastavljajući govoriti, Papa je Romima predložio kao životni uzor blaženoga Zeffirina Gomenéza Mallu, sina romskoga naroda, kojega su resile krjeposti poniznosti i čestitosti te velika pobožnost prema Blaženoj Djevici Mariji, a potom je istaknuo porast svećeničkih i redovničkih zvanja u romskom svijetu; ona su znak „čvrste vjere i duhovnoga rasta“ – rekao je Papa te spomenuo biskupa Devprasada Ganavu, Roma, koji je bio je u dvorani Pavao VI. Svećenicima i redovnicima je pak rekao da su most između kulturâ te da se od njih traži da uvijek žive neporočnim životom kako bi pogodovali rađanju novih duhovnih zvanja.

Podsjetivši na susret blaženoga pape Pavla VI. i Roma u Pomeziji, istaknuo je pastoralno zauzimanje za selilačke narode. Papa Pavao VI. je poticao Crkvu na pastoralni rad sa svijetom selilaca, a Rome da vjeruju Crkvi. Od tada smo svjedoci velikih promjena u evangelizaciji i u humanoj, društvenoj i kulturalnoj promidžbi nomadske zajednice – zaključio je Sveti Otac. 
All the contents on this site are copyrighted ©.