2015-10-24 20:00:00

Sinodo Asamblėja šeštadienį balsuoja už Baigiamąjį dokumentą


Šeštadienį, Vyskupų Sinodo asamblėjos septynioliktojoje Generalinėje kongregacijoje pristatytas Baigiamasis dokumentas. Galutinę dokumento redakciją parengė Baigiamojo dokumento rengimo komisija, tekstą papildžiusi penktadienį Sinodo tėvų raštu įteiktais ir žodžiu generalinėje asamblėjoje išreikštais 248 siūlymais. Galutinę dokumento redakciją popiežiaus Pranciškaus sudaryta dešimties Sinodo tėvų komisija priėmė vienbalsiu įvertinimu.

Baigiamasis dokumentas susidaro iš 94 punktų. Šeštadienio popietę Asamblėja balsuoja už kiekvieną dokumento dalį. Priimtas Baigiamasis Dokumentas įteikiamas popiežiui Pranciškui ir tik tada paaiškės, ką popiežius nuspręs dėl Sinodo asamblėjos Baigiamojo dokumento – paviešinti jį ar ne. Sprendimas priklauso vien popiežiaus kompetencijai.

Baigiamojo dokumento tekstą italų kalba Sinodo asamblėjoje perskaitė trys asamblėjos vadovai, kardinolai, Popiežiaus deleguotas Asamblėjos vicepirmininkas Raimundo Damasceno Assis ir Asamblėjos Generalinis relatorius Peter Erdo ir Asamblėjos ypatingasis sekretorius vysk. Bruno Forte. Generalinis relatorius be to perskaitė trumpą dokumento pristatymą. Asamblėjos dalyviai galėjo klausytis dokumento teksto tiesioginio vertimo įvairiomis kalbomis.

Susipažinę su Baigiamojo dokumento turiniu, Asamblėjos nariai taip pat priėmė ir paskelbė pareiškimą dėl padėties Artimuosiuose Rytuose, Afrikoje ir Ukrainoje. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.