2015-10-23 13:17:00

Popiežiaus Pranciškaus homilija. Laiko ženklai


Laikai nuolat keičiasi. Ir mes krikščionys turime keistis, būdami laisvi ir ištikimi tikėjimo tiesai, - sakė popiežius Pranciškus penktadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. Bažnyčia turi įžvalgiai skaityti laiko ženklus, melstis ir nepasiduoti patogiam konformizmui.

Šios dienos Evangelijoje Jėzus priekaištauja tiems žmonėms, kurie sugeba atpažinti įvarius laiko ženklus, bet neatpažįsta Dievo Sūnaus atėjimo laiko. Dievas mus apdovanojo laisve, tačiau kad būtume tikrai laisvi, turime atsiverti Šventajai Dvasiai ir atidžiai, su įžvalgumu stebėti kas dedasi mumyse ir aplink mus.

Esame laisvi ir patys galime susidaryti nuomonę apie tai kas dedasi aplink mus. Tačiau tam reikalingas ir savo vidaus pažinimas, - kalbėjo Pranciškus. O kaip pažinti savo vidų? Kaip būti pajėgiems daryti tai, ką Bažnyčiai vadina laiko ženklų skaitymu? Laikai keičiasi. Reikia krikščioniškos išminties, kad galėtume suprasti šią kaitą, suprati epochą ir atpažinti laiko ženklus. Suprasti ką reiškia viena ir ką reiškia kita. Ir tai daryti laisvai, be baimės.

Popiežius sutinka, kad tai nėra paprasta, kad krikščionys yra veikiami įvairių išorinių veiksnių, skatinančių rinktis patogų nieko nedarymą. Mes dažnai taip elgiamės, prisitaikome, guodžiame save tuo ką kiti sako, tuo ką girdėjome, tuo ką žmonės kalba. Šitaip save nuraminame. Tačiau kokia gi yra tiesa? Kokią žinią laiko ženklais Viešpats mums nori duoti? Norint suprasti laiko ženklus visų pirma reikia tylos: nutilti ir stebėti. Paskui viską apmąstyti savo viduje. Pavyzdžiui: kodėl dabar tiek daug karų? Kodėl kažkas atsitiko? Ir melstis. Tyla, mąstymas, malda. Tik šitaip sugebėsime atpažinti laiko ženklus, kuriais Jėzus į mus nori prabilti.

Laiko ženklų atpažinimas tai ne tik kažkokio kultūrinio elito privilegija, - kalbėjo popiežius. Jėzus nesako, „žiūrėkite ką daro universitetų dėstytoja, išsilavinę žmonės, intelektualai“, bet kalba apie valstiečius, paprastus žmones, sugebančius atskirti kviečius nuo raugių.

Laikai keičiasi. Nuolat keistis privalome ir mes, krikščionys. Turime tvirtai laikytis tikėjimo į Jėzų Kristų, turime tvirtai laikytis Evangelijos, tačiau savo elgesį privalome orientuoti pagal laiko ženklus. Esame laisvi. Jėzus Kristus mums suteikė laisvės dovaną. Mūsų darbas – žiūrėti kas dedasi mumyse, suprasti jausmus, mintis, ir žiūrėti kas dedasi išorėje, atpažinti laiko ženklus. Tyla, mąstymas, malda. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.