2015-10-22 13:31:00

Popiežius Pranciškus: kasdien po žingsnį šventumo keliu


Spalio 22 d. Bažnyčia liturgijoje mini popiežių šv. Joną Paulių II. Šios dienos skaitinyje iš Laiško romiečiams šv. Paulius sako: „išvaduoti iš nuodėmės ir tapę Dievo tarnais, jūs turite kaip vaisių – šventumą ir kaip baigtį – amžinąjį gyvenimą“. Tačiau šventumas, kurio siekiame sekdami Kristų, nėra ramybės būsena, bet yra kova, ėjimas prieš srovę, kaip šios dienos Evangelijoje moko Jėzus, sakydamas, kad jis atėjo įžiebti žemėje ugnies. Apie tai buvo kalbama popiežiaus Pranciškaus ketvirtadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

Ar įmanoma pasiekti šventumą savo pastangomis? Ar galima šventumą palyginti su sportininko laimėjimu, pasiekiamu po ilgų treniruočių? Ne. Mūsų kasdieninės pastangos, mūsų kasdieninis tarnavimas Viešpačiui visa siela, visa širdimi, visu savimi, visu savo gyvenimu atveria duris Šventajai Dvasiai. Ji įeina į mūsų vidų ir mus išgelbėja. Ji yra Jėzaus Kristaus dovana. Kitaip, mes būtume panašūs į fakyrus. Bet mes juk nesame fakyrai. Mes savo pastangomis atveriame duris Šventajai Dvasiai.

Popiežius homilijoje paminėjo konkretų pavyzdį iš nesenos savo patirties. Prieš kelis mėnesius sutikau vieną moterį, jauną šeimos, gražios šeimos, motiną, sergančią vėžiu, sunkia vėžio forma. Tačiau jinai tryško laime, net nebuvo galima įtarti, kad ji serga. Aiškindama tokią savo laikyseną, ji sakė: „Tėve, aš visomis jėgomis kasdien bandau nugalėti ligą“. Toks turi būti mūsų visų krikščioniškas gyvenimas. Mes, kurie esame gavę Jėzaus Kristaus dovaną, kurie iš nuodėmės, iš tarnavimo blogiui perėjome į Kristaus mums padovanotą Šventosios Dvasios gyvenimą, turime panašiai elgtis. Pirmyn po žingsnį kiekvieną dieną. Po žingsnį kiekvieną dieną.

Prašykime Viešpatį, kad padėtų mums sėkmingai eiti šiuo kasdieninių pratybų keliu, vedančiu į galutinį susitikimą su juo, - sakė popiežius. Mes jau esame gavę nuteisinimo dovaną, malonės dovaną, Jėzaus Kristaus Dvasios dovaną. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.