2015-10-20 00:00:00

JAV ataskaita apie religijos laisvę 2014-aisiais metais


Spalio 14 dieną Vašingtone JAV valstybės sekretorius John Kerry pristatė ataskaitą apie religijos laisvę pasaulyje 2014 metais, vieną iš išsamiausių tokio pobūdžio dokumentų, liečiančių kiekvieną šalį.

Religijos laisvės sąvoka, primena politikas, yra daug platesnė už paprastą toleranciją. Religijos laisvė susijusi su pagarba ir vienoda teisine lygybe. Tai teisė turėti ir praktikuoti, keisti ir viešai išpažinti savo vidinius įsitikinimus. Iš kitos pusės, tai supratimas, jog nėra teisės kitą priversti įtikėti jėga arba nutildyti, ar tiesiog nužudyti dėl jo įsitikinimų.

Lyginant su praėjusio amžiaus situacija, matome svarbų pokytį. XX amžiuje didžiausi religijos laisvės pažeidėjai buvo valstybiniai aparatai. Nors šis reiškinys toli gražu neišnykęs, tačiau valstybes pakeičia didelės nevalstybinės organizacijos, ištisas teritorijas ir populiacijas kontroliuojančios teroristinės grupės. Žinomiausios ir žalingiausios yra „ISIS“, „al Qaida“, „al-Shabaab“ ir „Boko Haram“, vardijo John Kerry. Nors savo pastabose vėliau jis pasakė, kad religijos laisvės pažeidimų gali patirti bet kuri religinė bendruomenė, matyti, jog visos paminėtos „žalingiausios“ organizacijos yra islamistinio fundamentalizmo išraiškos Azijoje ir Afrikoje. Jų įkaitai gali rinktis tarp atsivertimo, pavergimo arba mirties, jos padarė žiaurių ir niekaip neišprovokuotų nusikaltimų, kuriuos dar atgrasesniais daro pateisinimas, jog tam turi Dievo licenciją.

Reikia kovoti su religijos laisvės pažeidimais, bet, perspėja JAV pareigūnas, negalima pritarti atvirkštiniams reiškiniams: vardan kovos su religiškai motyvuotų terorizmu uždrausti taikią ir teisėtą religinę veiklą, naudoti „teroristo“ ar „ekstremisto“ sąvokas iškraipytai ir dirbtinai. Kitas dalykas – religijos laisvė neturi priklausyti nuo tikinčiųjų skaičiaus.

JAV pareigūnas paminėjo žmogaus teisių advokatą Zhang Kai, kiną krikščionį, kuris buvo savo valdžios areštuotas rugpjūčio mėnesį, būtent prieš susitikimą su ataskaitos apie religijos laisvę atsakinguoju.

Ataskaitoje religijos laisvės pažeidimai yra sugrupuoti į kelias grupes, tendencijas. Pirmiausia, nevalstybinių darinių vykdomi pažeidimai, valstybių institucijoms nesugebant jiems užkirsti kelio. Religinės teroristinės organizacijos nepakenčia religinės įvairovės, kaip ir pretenzijų į jų autoritetą ar teritorijos kontrolę. Tai šiuo metu ypatingai regime Irake ir Sirijoje. Nigerijos, Kamerūno, Čado ir Nigerio piliečiai kentėjo nuo daugybės islamistinės ir ekstremistinės Boko Haram grupuotės išpuolių: taikinyje atsidūrė krikščionys, bet ir tie nuosaikūs musulmonai, kurie nepritaria jų ekstremizmui. Smurtingą islamą propaguojančios grupės veikė Pakistane.    

Valstybių institucijos nesugeba apginti savo gyventojų nuo tiesioginio smurto, kaip ir visuomeninės diskriminacijos spaudimo, prie kurios kartais ir pačios neformaliai prisideda. Tai Birmos atvejis, kuriame buvo puldinėjama, iš budistų pusės, prieš musulmonus, bet taip pat prieš krikščionis. Šri Lankoje budistų radikalai puldinėjo prieš protestantus, bet taipogi musulmonus. Donetsko ir Luhansko srityse Rusijos remiami separatistai grasino ir sumušė protestantus, katalikus, Kijevo patriarchatui lojalius ortodoksus.

Religijos laisvė pažeidžiama dėl apostazės ir šventvagystės įstatymų: pirmieji neleidžia ar kliudo išsižadėti (tam tikros) religijos, o kiti paprastą kritiką ar net neutralų pareiškimą interpretuoja, kaip kriminalizuotą „šventvagystę“. Apie tai byloja arešto ar minios smurto, kartais mirtino, atvejai Irane, Saudo Arabijoje, Pakistane. Kinijos valdžia pradėjo naują sankcijų politiką prieš krikščionis, uigūrus musulmonus ir Tibeto budistus. Kai kur Indijoje stebimas induistinis fundamentalizmas, kartais su pareigūnų parama, nukreiptas prieš krikščionis ir musulmonus. Vardan kovos su terorizmu, Uzbekistane ir Tadžikistane smarkiai apribota religinė veikla. Europoje buvo stebima anti-islamiško nusiteikimo banga. Kaip ir ankstesniais metais stipri antisemitizmo tendencija.

Yra ir pozityvių pokyčių: Egipte pagerėjo didžiausios religinės mažumos, koptų ortodoksų, situacija, Turkmėnistane paleisti religiniai kaliniai, o Kirgizijoje konstitucinis teismas pakoregavo 2008 metų normas, nepalankias religinėms mažumoms. (Vatikano radijas)  
All the contents on this site are copyrighted ©.