2015-10-19 17:17:00

Popiežius Pranciškus: Prisirišimas prie turtų padalija šeimas, sukelia karus


Jėzus nesmerkia turto, o prisirišimą prie turtų, kuris dalija šeimas ir provokuoja karus. Apie tai kalbėjo popiežius Pranciškus pirmadienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje. Homilijoje popiežius patikino, kad Jėzus nėra nusistatęs prieš turtus, tačiau perspėja neieškoti saugumo piniguose, kad religija nepavirstų draudimo agentūra. Krikščionys yra pašaukti sekti Dievo Sūnaus pavyzdžiu, kuris žmonijos išganymui nusižemino iki kryžiaus. Prisiminkime, kiek daug šeimų pažįstame, kurios susipyko, pykstasi ir nesisveikina, vieni kitų neapkenčia dėl paveldo (pasidalijimo). Svarbiau ne šeimos meilė, vaikų meilė, brolių meilė, tėvų meilė, ne, svarbiau pinigai. O tai griauna. Kaip ir karai, šiandien vykstantys karai. Idealas yra, tačiau virš visko yra pinigai: ginklų prekiautojų pinigai, tų kurie iš karo krauna pelną pinigai. Tokia yra šeima ir esu tikras, kad visi mes pažįstame bent vieną šitaip pasidalijusią šeimą. Jėzus kalba aiškiai: saugokitės bet kokio godumo, per atstumą saugokitės:  godumas pavojingas, nes suteikia tokį saugumą, kuris yra netikras; gali pasimelsti, užeiti į bažnyčią, bet jei širdis prisirišusi, galop viskas baigiasi blogai.

Pirmadienio Mišių Evangelijos palyginime Jėzus pasakoja apie turtuolį, kuris buvo sumanus verslininkas, kurio laukai brandino gausų derlių. Tačiau vietoj to, kad pasidalytų derliumi su savo darbininkais, kad ir jų šeimos šį tą gautų, jis nusprendė nugriauti klojimus, statytis didesnius ir į juos sugabenti visas gėrybes. Jis norėjo vis daugiau tik sau. Prisirišimo prie turtų troškulys niekuomet nesibaigia. Jei širdis prisirišusi prie turto, ir daug turėdamas trokšti dar daugiau. Toks yra prie turto prisirišusio žmogaus dievas.

Išganymo kelias, anot popiežiaus yra „Palaiminimų“ kelias. Pirmasis „Palaiminimas“ yra vargdienių dvasia, t.y. neprisirišimas prie turtų, kurie, jei jų yra, yra skirti artimo tarnystei, dalijimuisi, kad būtų galima padėti kitiems gyventi geriau. Ženklas, kad nesame šios stabmeldystės nuodėmėje yra išmaldos davimas: duoti tiems, kurie stokoja, ir duoti ne iš to, kas mums atlieka, bet iš to, kas reikalauja kažko atsisakyti, iš to, ko galbūt reikia. Tai bus geras ženklas. Jis reiškia, kad meilė Dievui didesnė nei prisirišimas prie turtų.

Todėl, tęsė popiežius Pranciškus, galime savęs paklausti trijų dalykų: pirma, ar duodu? Antra: kiek duodu? Ir trečia: kaip duodu? Kaip Jėzus, meilingai, ar kaip mokesčių mokėtojas? Popiežius paaiškino: Kai padedi žmogui, ar žvelgi jam į akis? Ar palieti jo ranką? Tai Kristaus kūnas, tai tavo brolis, sesuo. Ir tu tą akimirką esi kaip Dievas Tėvas, kuris neleidžia dangaus paukščiams likti alkaniems. Būtent su tokia meile Dievas duoda.

Prašykime Viešpatį, baigė homiliją popiežius, prašykime malonės būti laisvais nuo šios stabmeldystės, nuo prisirišimo prie turtų: prašykime malonės į Jį pažvelgti, tokį turtingą savo meile, dosnumu ir gailestingumu. Taip pat prašykime malonės, kad kitiems padėtume per išmaldą, tačiau taip, kaip Jis. „Tačiau tėve, Jis nieko neišsižadėjo...“ Jėzus Kristus, būdamas tolygus Dievui, savęs išsižadėjo, nusižemindamas iki kryžiaus. Jis irgi išsižadėjo. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.