2015-10-17 16:24:00

Ferenc pápa: Az egyház élje meg az együtthaladás szépségét


„Az egyház és a szinódus szinonimák, mert az egyház nem más, mint Isten népének együtthaladása.” Ez az egyik kulcsmondata Ferenc pápa szenvedélyes hangú beszédének, amelyet a vatikáni VI. Pál teremben mondott a püspöki szinódus létrehozásának 50. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen. A szinódus intézményét Boldog VI. Pál pápa hozta létre. Pápasága egyik legfontosabb megnyilatkozásában Ferenc pápa kiemelte: „egy szinodális egyházban a péteri primátus gyakorlására is nagyobb fény vetülhet”. Az Evangelii gaudium-ból kiindulva annak a reményének adott hangot, hogy egy egészséges decentralizálás jön létre. A pápa ne helyettesítse a helyi püspöki konferenciákat saját területük minden problémájának megkülönböztetésében (discernimento).

„Együtthaladás”

Ferenc pápa beszédét arra építette, hogy mit akar mondani Róma püspöke számára az úton levő egyház. A II. Vatikáni Zsinattól a mostani családszinódusig egyre inkább megtapasztaltuk, hogy szükséges és szép az együtthaladás. Emlékeztetett, hogy pápasága kezdete óta érvényre akarta juttatni a szinódus intézményét, amely a Zsinat egyik legértékesebb öröksége. Utalt VI. Pál és II. János Pál pápákra, miszerint az általuk kijelölt úton kell továbbhaladnunk. Arra kaptunk meghívást, hogy a mai világot, amelyben élünk, szeressük és szolgáljuk ellentmondásai ellenére is. Ez a világ azt várja az egyháztól, hogy missziójának minden területén növelje az együttműködést. A szinodalitás útja az az út, amelyet Isten vár az egyháztól a harmadik évezredben.

Bízzunk Isten népének megérzéseiben

A pápa hangsúlyt fektetett Isten népe ösztönös megérzéseire az új utak megkülönböztetésében, amelyeket az Úr megnyit az egyház előtt. Ezért vonták be Isten népét a konzultációba a két családszinódus előtt. Feltette a kérdést: „Hogyan beszélhettünk volna a családról megkérdezésük nélkül, anélkül, hogy meghallgattuk volna örömüket, reményeiket, fájdalmaikat és aggodalmaikat?” A szinodális egyház a meghallgatás egyháza. Kölcsönös meghallgatásról van szó, amelyből mindenki tanulhat valamit. A szinódusi út Isten népe meghallgatásával kezdődik és a Pásztorok meghallgatásával folytatódik. A szinódusi atyákon keresztül a püspökök az egyház hitének hiteles őrzőiként, értelmezőiként és tanúságtevőiként járnak el, tudniuk kell figyelmesen különbséget tenni a közvélemény gyakran változó nézetei között.

Az egyetlen tekintély a szolgálat, az egyetlen hatalom a Kereszt hatalma

A szinodális út Róma püspöke meghallgatásában éri el csúcsát, aki arra hivatott, hogy az összes keresztény Pásztora és Doktoraként nyilatkozzon meg, nem személyes meggyőződéseiből kiindulva, hanem az egyház hitének legfelsőbb tanúságtevőjeként.  A szinodalitás, mint az egyház lényeges dimenziója, a legmegfelelőbb értelmezési keretet biztosítja ahhoz, hogy megértsük a szolgálat hierarchiáját. Ha megértjük, hogy az egyház és a szinódus szinonimák – mert az egyház nem más, mint Isten nyájának együtthaladása a történelem útjain a Krisztussal való találkozás felé –, akkor azt is megértjük, hogy az egyházon belül senki nem „emelkedhet” a többiek fölé. Éppen ellenkezőleg, az egyházban arra van szükség, hogy lealacsonyodjunk, és testvéreink szolgálatába álljunk az úton. Péter utóda sem más, mint Isten Szolgáinak szolgája. Ne feledjük soha, hogy az egyetlen tekintély a szolgálat, az egyetlen hatalom a Kereszt hatalma – figyelmeztetett Ferenc pápa.

Egészséges decentralizálásra van szükség

A szinodális egyházban a püspöki szinódus az egyik legvilágosabb megnyilvánulása a szeretetközösség dinamikájának, amely ösztönzést ad minden egyházi döntésnek. A szinodalitás gyakorlásának első szintje a helyi egyházakban valósul meg, a szeretetközösség szerveiben, amelyeknek összeköttetésben kell maradniuk Isten népe  széles rétegeivel és az emberek mindennapi problémáiból kell kiindulniuk. A második szint a püspöki konferenciákban ölt testet. „A szinodális egyházban nem célszerű, hogy a pápa helyettesítse a helyi püspökségeket minden olyan probléma megkülönböztetésében, amely saját területükön felmerül. Ilyen értelemben szükségét érzem, hogy egy egészséges decentralizálás felé haladjunk” – állapította meg Ferenc pápa.

A szinodális egyházon belül a péteri primátus gyakorlására is nagyobb fény vetülhet

Az utolsó szint az egyetemes egyház és a püspöki szinódus, amely a püspöki kollegialitás kifejeződésévé válik a szinodális egyházon belül. „Az a meggyőződésem, hogy a szinodális egyházon belül a péteri primátus gyakorlására is nagyobb fény vetülhet” – fogalmazott Ferenc pápa. A pápa nem az egyház fölött áll, önmagában, hanem az egyházban van, mint megkeresztelt a megkereszteltek között, a püspöki kollégiumban püspök a püspökök között, ugyanakkor arra hivatott, hogy Péter apostol utódaként vezesse a római egyházat, amely elöl jár a szeretetben.

(sv)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.