2015-10-16 15:43:00

Popiežius: Viešpatie, saugok mus nuo veidmainystės


Reikia nuoširdžiai ir daug melstis, kad neužsikrėstume veidmainystės virusu, kad nebūtume kaip fariziejai, kurie stovi nuošalėje ir skleidžia melą. Komentuodamas penktadienio Evangelijoje girdėtą dar vieną iš Jėzaus lūpų skambėjusį įspėjimą prieš „fariziejų raugą“, popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje sakė, kad veidmainystė visada neturi aiškios spalvos, visada žaidžia pustoniais.

Veidmainystė tai toks gyvenimo, veikimo, kalbėjimo būdas kai niekada neužimama aiški pozicija. Nesuprasi ar veidmainys šypsosi, ar yra nutaisęs rimtą veidą... ar tai šviesa, ar šešėlis. Jis juda tarsi nieko nekliudydamas, vingiuoja kaip gyvatė. Jį žavi pustoniai. Jis niekada neužima aiškios pozicijos, nekalba aiškiai, meluoja, kuria įspūdį to, ko iš tiesų nėra. Jėzus smerkė veidmainius fariziejus, pasipūtusius, išdidžius, vaikštančius aikštėse, kad žmonės juos matytų, kad gėrėtųsi jų išmintimi.

Jėzus smerkia tokią laikyseną ir guodžia žmones: nebijokite, nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Jūs saugokitės fariziejų raugo. Šis raugas tai tarsi virusas, nuo kurio susergama ir mirštama. Saugokitės! Nesileiskite, kad jis jus nuviliotų į šešėlį. Saugokitės! Nieko nėra didesnio už mūsų Tėvą Danguje. Argi ne penki žvirbliai parduodami už du skatikus? Tačiau nė vienas iš jų nėra Dievo užmirštas. Žinokite, kad net visi jūsų galvos plaukai suskaityti. Tad nebijokite! Jūs vertesni už daugybę žvirblių. Nors mums gresia fariziejų veidmainystės raugas, Jėzus mums sako: Turite Tėvą; turite Tėvą, kuris jus myli; turite Tėvą, kuris jums rūpinasi.

Tėra tik vienas būdas, kuriuo galima apsisaugoti, kad neužsikrėstume fariziejų veidmainystės virusu, - sakė Pranciškus. Melskimės. Daug melskimės. „Viešpatie, saugok savo Bažnyčią, kurią mes visis sudarome; saugok savo tautą, į kurią subūrei žmones, kurie anksčiau vieni kitiems buvo priešai. Saugok savo tautą, kad ji mylėtų šviesą, kuri sklinda iš Tėvo; iš Tėvo, kuris atsiuntė Tave, kad mus išgelbėtum. Saugok savo tautą nuo veidmainystės, nuo drungnumo. Saugok savo tautą, kad ji džiaugtųsi žinodama, kad Tu esi mus mylintis Tėvas.“ (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.