2015-10-16 15:50:00

Popiežius aplankė nakvynės namus


Staigmena ketvirtadienio vakarą pasibaigus Vyskupų Sinodo darbo sesijai.  Popiežius Pranciškus aplankė šalia Vatikano, Via Penitenzieri tėvų jėzuitų suteiktose patalpose Popiežiškosios elemozinarijos įkurtus benamių nakvynės namus ir asmeniškai pasisveikino su kiekvienu iš šių namų gyventojų. Pranciškų pasitiko Popiežiaus išmaldininkas vyskupas Konradas Krajewskis, Jėzaus Draugijos generalinis vyresnysis t. Adolfo Nicolas SJ, benamius globojančios seserys vienuolės ir joms talkinantys savanoriai. Popiežius padėkojo trisdešimčiai namų gyventojų už tai, kad jie priėmė šiuos jiems skirtus namus. Benamiai, savo ruožtu, dėkojo popiežiui už jiems parūpintą saugią pastogę. Kai kurie iš jų papasakojo savo gyvenimo istorijas ir paprašė palaiminimo.

Nakvynės namai, padalinti „Gailestingumo dovana“ buvo atidaryti spalio 7-ąją, Marijos Rožinio Karalienės šventės dieną. Juose mėnesiui laiko nakvynė suteikiama 34 vyrams. Namus prižiūri Kalkutos Motinos Teresės seserys, tvarkančios ir panašius kitus namus Romos mieste. Naujųjų nakvynės namų veiklą finansuoja Popiežiškoji elemozinarija, kurios pajamas sudaro mokesčiai už pergamentus su popiežiaus palaiminimu ir aukos. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.