2015-10-16 15:37:00

Baigiasi antroji Vyskupų Sinodo savaitė


Penktadienį po pietų Vyskupų Sinodo tėvai vėl susirinko į kalbines darbo grupes, kuriose siūlomi papildymai ir pakeitimai trečiajai Sinodo darbo dokumento temų daliai, liečiančiais šeimos misiją šiais laikais ir įvarius su tuo susijusius sielovadinius sprendimus. Šeštadienį ir sekmadienį Sinodo posėdžiai nevyks – šeštadienį vyskupai dalyvaus Vyskupų Sinodo įkūrimo penkiasdešimtųjų metinių minėjime, sekmadienį – su Pasauline misijų diena suderintoje keturių naujų šventųjų skelbimo iškilmėje. Posėdžiai darbo grupėse bus tęsiami ateinančios savaitės pirmadienį ir antradienį.

Ketvirtadienio popietinėje generalinėje kongregacijoje dar buvo klausoma Sinodo tėvų pasisakymų apie trečiąją Darbo dokumento dalį. Vėl palyginti daug dėmesio buvo skiriama išsiskyrusių katalikų padėčiai, Bažnyčios moraliniam mokymui apie žmogaus seksualumą, dažnai nutylimai, bet labai rimtai ir asmenybes traumuojančiai kraujomaišos problemai, visada susijusiai su smurtu šeimoje. Kalbėta ir apie lytinį švietimą mokykloje, kuris neturėtų būti nei banalizuojamas, nei naudojamas kaip su šeimos pašaukimu nesuderinamų ideologijų skleidimo priemone. Kalbant apie atvirumą išsiskyrusiems, Sinodo salėje buvo iškeltas ir siūlymas atidžiau pasvarstyti apie Rytų Bažnyčių modelio taikymo Katalikų Bažnyčioje galimybę. Rytų Bažnyčios neabejoja santuokos sakramento neišardomumu, tačiau tam tikrais atvejais, po atgailos ir pasiruošimo, numato ir galimybę laiminti antrą santuoką.

Nuo asamblėjos pradžios iš viso pasisakė 247 Sinodo tėvai; vienas savo pasisakymą įteikė raštu. Užbaigus Sinodo tėvų pasisakymus, ketvirtadienio pavakare pasisakė keletas Sinodo stebėtojų, tarp jų sutuoktinių poros. Stebėtojų pasisakymai buvo tęsiami ir penktadienio ryto generalinėje kongregacijoje, kurioje kalbėjo ir vadinamieji broliškieji delegatai – tai yra kitų krikščioniškų Bažnyčių ir bendruomenių atstovai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.