2015-10-15 00:00:00

Sirijoje musulmonas padėjo kunigui išsivaduoti iš ISIS rankų


Ludvikas Rapolas I, Babilonijos patriarchas, įsitikinęs, kad Sirijoje pagrobtas italas kunigas jėzuitas t. Paolo Dall’Oglio, kurio pėdsakai išnyko prieš du metus, yra gyvas. Patriarchas tai pasakė Pagalbos kenčiančiai Bažnyčiai organizacijos raporto “Persekiojamieji ir užmirštieji” pristatyme antradienį Romoje.

Manau, kad t. Paolo Dall’Oglio yra gyvas, pasakė katalikų chaldėjų patriarchas, patikslindamas, kad jis neturi naujų žinių apie kunigą Dall’Oglio, tačiau pažįsta jį ir mano, kad apie islamą nusimanantis, arabiškai kalbantis kunigas žino, kaip bendrauti su tokiais žmonėmis. Dall’Oglio pateko į islamistų rankas 2013 liepos gale. Patriarchas Liudvikas Rapolas I papasakojo, kad buvo susitikęs su t. Paolo Dall’Oglio šiaurės Irake, Kirkuke, trumpai prieš pagrobimą ir kad tada maldavo kunigą, kad neišvyktų iš Sirijos. Popiežius Pranciškus nekartą paprašė melstis už t. Dall’Oglio išlaisvinimą.

Vatikano radijas pirmadienį pranešė apie Sirijoje laimingai pasibaigusį kito kunigo pagrobimą. Mar Elian vienuolyno vadovas kun. Jacques Mourad, priklausantis dabar jau išsklaidytai kun. Dall’Oglio vienuolinei bendruomenei, sugrįžo į laisvę sekmadienį, po penkis mėnesius trukusios odisėjos. Kunigas Jacques Mourad apie išgyvenimus nelaisvėje ir kaip pasisekė prasprukti papasakojo pokalbyje italų katalikų transliuotojui TV2000.

Grįžimą į laisvę kunigas pavadino stebuklu. Tai Dievo man suteiktas stebuklas. Būdamas belaisviu laukiau mirties dienos, tačiau su didžia vidine ramybe. Nebijojau mirti vardan mūsų Viešpaties. Nebūčiau buvęs nei pirmas, nei paskutinis, o vienas iš tūkstančių kankinių žuvusių už Viešpatį.

Islamistų grupuotės (ISIS) ginkluoti kovotojai gegužės 21 d privertė kunigą ir kitą jauną vyrą apleisti Mar Elian vienuolyną Al Qariatayn mieste, nuvežė juos į kalnų vietovę, kur keturias dienas laikė uždarytus automobilyje, paskui atidavė į kalėjimą prie Rakka, kur išbuvo tris mėnesius. Rugpjūčio 11 dieną kunigas buvo nuvežtas į vietovę prie Palmyros. Pasak kun. Jacques’o Mourad, ten kalinami 250 krikščionių iš Al Qariatayn miesto.

Kunigas be kita ko sakė, kad išsivaduoti padėjo bičiulis musulmonas, slapta išvežęs jį motociklu, o dabar padedant ortodoksų kunigui, bičiuliams beduinams ir musulmonams deda visas pastangas, kad būtų išlaisvinti kiti krikščionys iš Al Qariatayn. Jau pasisekė išvaduoti keturiasdešimt, pasakojo kunigas Jacques Mourad. Jis dėkojo visiems, kurie meldėsi už jo išlaisvinimą ir su nuostaba pridūrė, jog tai tikras stebuklas, kad jis, katalikų kunigas, buvo išsigelbėjo iš ISIS grupuotės rankų.

Nežinia tebegaubia dviejų Sirijos vyskupų, kaip jėzuitas t. Dall’Oglio, pagrobtų 2013 metais, likimą.  Popiežius Pranciškus liepos mėnesį išreiškė viltį, kad bendromis tarptautinės bendruomenės ir vietinės valdžios atstovų pastangomis bus išlaisvinti Alepo graikų ir sirų ortodoksų arkivyskupai Boulos Yazigi ir Gregorios Youhanna Ibrahim. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.