2015-10-15 15:53:00

Ferenc pápa: Nem kellenek üdvösség-ellenőrök, Isten szeretete ingyenes


Óvakodjunk azoktól a törvénytudóktól, akik leszűkítik Isten távlatait és kicsivé teszik szeretetét. Ferenc pápa a csütörtök reggeli szentmisén, amelyet szokásához híven a vatikáni Szent Márta-házban mutatott be, a szeretetparancsról beszélt, valamint arról a kísértésről, hogy az üdvösség ellenőreivé akarjunk válni.

Nehéz fölfogni Isten szeretetének ingyenességét

Nekünk, keresztényeknek az egyik legnehezebb dolog, hogy megértsük a Jézusban való üdvösség ingyenes voltát. Ferenc pápa homíliájában azt hangsúlyozta, hogy Szent Pál nehezen tudta megértetni kora embereivel, hogy ez az igazi tanítás: az üdvösség ingyenessége. A mi fülünk már hozzászokott ahhoz, hogy Jézus Isten Fia, aki szeretetből jött le, hogy üdvözítsen minket és meghalt értünk. Annyiszor hallottuk, hogy már hozzászoktunk. Amikor belépünk Isten határtalan szeretetének misztériumába, elcsodálkozunk rajta, vagy talán inkább meg sem akarjuk érteni.

Nem elegendő megtartani a parancsokat az üdvösséghez

Jó és helyénvaló dolog megtenni, amit Jézus mond, de az én válaszom erre az, hogy az üdvösség ingyenes, Isten ingyenes szeretetéből jön – folytatta homíliáját a pápa. Jézus maga is dühös kissé ezekre a törvénytudókra, mert erős szavakkal szól hozzájuk: „Mert elvettétek a tudás kulcsát, magatok nem mentetek be, s a bemenőket is megakadályozzátok” (Lk 11,52), tudniillik az üdvösség, a tudás ingyenességének kulcsát vették el– magyarázta a Szentatya. Ezek a törvénytudók egyszerűen úgy gondolták, hogy a parancsok megtartása révén üdvözülhetnek, és aki nem így tett, az megbélyegzett volt. Így megrövidítették Isten távlatait és lekicsinyítették szeretetét, emberi mércére kurtították. Ezzel kellett tehát harcolnia Jézusnak és Pálnak is, hogy megvédjék a tanítást.

Ne váljunk az üdvösség ellenőreivé

Természetesen vannak parancsolatok, de az egész foglalata ez: szeresd Istent és a felebarátodat. És ezzel a szerető magatartással felemelkedünk az üdvösség ingyenességének a szintjére, mert a szeretet ingyenes. Ha én azt mondom neked, hogy ó, de szeretlek, miközben a háttérben egy érdek vezérel, akkor az nem szeretet, hanem érdek – jelentette ki a pápa. Ezért mondja Jézus, hogy a legnagyobb szeretet Istent szeretni egész életünkkel, teljes szívünkkel, minden erőnkkel; a felebarátunkat pedig úgy szeretni, mint önmagunkat. Ugyanis ez az egyetlen parancsolat ér föl Isten üdvösségének ingyenességéhez. Jézus aztán hozzáteszi: ebben a parancsban mindegyik másik benne van, mert ez hozza magával mindegyiket. A forrás azonban a szeretet; a távlat a szeretet. Ha te bezárod az ajtót és magaddal viszed a szeretet kulcsát, akkor nem érsz föl az ingyenes üdvösséghez, amelyet kaptál. Ez a harc az üdvösség ellenőrzéséért – hogy csak azok üdvözülnek, akik így tesznek – nem ért véget Jézussal és Pállal.

Avilai Szent Teréz megértette a szeretet távlatait, kora tudósai mégis elítélték

Ma ünnepeljük Avilai Szent Teréz születésének 500. évfordulóját. Olyan misztikus nő volt, aki az Úr kegyelméből megértette a szeretet távlatait. Kora egyházdoktorai mégis elítélték őt. Hány szentet üldöztek azért, mert védelmezték a szeretetet, az üdvösség ingyenességét, a tanítást. Hány ilyen szent volt, gondoljunk csak Jeanne D’Arc-ra.

Ennek a harcnak nincs vége, mert magunkban hordozzuk. Jót fog tenni, ha ma megkérdezzük magunktól: én hiszem, hogy Isten ingyenesen üdvözített engem? Azt hiszem, hogy nem vagyok méltó az üdvösségre? És ha megérdemlek valamit az Jézus Krisztus által van-e és amiatt, amit értem tett?

Tegyük föl ma magunknak ezeket a kérdéseket, mert csak így leszünk hűségesek ehhez a nagyon irgalmas szeretethez: az atya és az anya szeretetéhez, mert Isten is azt mondja, hogy Ő olyan velünk, mint egy édesanya: szeretet, nagy távlatok, határok nélkül, korlátok nélkül. És ne hagyjuk magunkat megtéveszteni a tudósoktól, akik korlátozzák ezt a szeretetet – mondta még csütörtök reggeli homíliájában Ferenc pápa.

(gá)
All the contents on this site are copyrighted ©.