2015-10-15 00:00:00

Avilos vyskupijoje užbaigti Bažnyčios Mokytojos šv. Teresės jubiliejiniai metai


Spalio 15 dieną švenčiant šv. Jėzaus Teresės liturginį minėjimą, jos gimtajame mieste Ispanijoje, Aviloje, šventosiomis Mišiomis iškilmingai užbaigti jubiliejiniai metai, skirti šios dvasinės milžinės 500 metų gimimo sukakčiai, o plačiau žiūrint, tam dvasiniam paveldui, kurį ji paliko visai Bažnyčiai, visiems krikščionims, trokštantiems eiti pirmyn dvasiniame gyvenime. Mišias aukojo Ispanijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Ricardo Blázquez ir kiti vyskupai. Kad jose galėtų dalyvauti daugiau žmonių, jos aukotos ne šventajai dedikuotoje katedroje, bet netoliese esančioje didelėje miesto aikštėje, taip pat pavadintoje šventosios vardu.

Lygiai prieš metus, 2014-ųjų spalio 15-ąją oficialiai pradėjusi šv. Teresės metus Avilos vyskupija per pastaruosius dvylika mėnesių globojo daug didelių ir mažų renginių, iniciatyvų, parodų, konferencijų, piligrimysčių bei susitikimų, kuriuose dalyvavo šv. Jėzaus Teresės dvasingumo įtakoti judėjimai ar asmenys: iš Ispanijos ir iš viso pasaulio.

Tačiau šventosios jubiliejus buvo minimas visoje Ispanijoje ir jai dar bus skirtas ne vienas renginys įvairiuose miestuose. Pavyzdžiui, Madrido universiteto filologijos fakultetas spalio 20-23 dienomis rengia kongresą apie šv. Teresės raštų įtaką amžininkams ir moderniems autoriams. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.