2015-10-14 15:28:00

Vyskupų Sinodas. Pristatytos darbo kalbinėse grupėse antro etapo ataskaitos


Šeimai skirta Vyskupų Sinodo asamblėja jau įpusėjo ir trečiadienį po pietų pradėjo dar vieną naują etapą – prasidėjo vyskupų pasisakymai apie trečiąją Darbo dokumento temų grupę, liečiančią šeimos misiją dabartiniais laikais.

Prieš tai, trečiadienio priešpietinėje kongregacijoje, buvo pristatytos dvi dienas vykusio darbo kalbinėse grupėse ataskaitos. Pirmadienį ir antradienį trylikoje kalbinių darbo grupių Sinodo tėvai straipsnis po straipsnio analizavimo, komentavo ir savo pasiūlymais papildė antrąją Darbo dokumento temų dalį – liečiančią šeimai suteiktą pašaukimą Bažnyčioje.

Trečiadienio rytinėje generalinėje kongregacijos pristatytose ataskaitose labiausiai akcentuotas būtinumas aiškia, suprantama, nedviprasmiška kalba skelbti šeimos Evangeliją. Bažnyčios mokyme naudojamoje kalboje reikia daugiau suprantamų gyvenimiškų pavyzdžių, mažiau dogmatinio žodyno. Turi būti aiškiau skelbiamas Bažnyčios mokymas, geriau paaiškintas ryšys su Šventuoju Raštu, kuris turi būti suvokiamas kaip pagrindinis Bažnyčios mokymo „kompasas“.

Sinodo tėvai darbo grupėse taip pat dar kartą kėlė jaunimo parengimo santuokai svarbą. Šiandien jaunus žmones gąsdina reikalavimas įsipareigoti visam gyvenimui. Reikia padėti jiems įveikti šią baimę, atskleidžiant ištikimos meilės grožį. Santuokos neišardomumas neturi būti suvokiamas kaip našta ar laisvės varžymas, bet kaip Dievo dovana, kaip visą gyvenimą lydinti malonė.

Siūlyta ir labiau susieti šeimos sielovadą ir ypač šį Sinodą su jau greit prasidedančiu Gailestingumo jubiliejumi. Jis sudaro puikią progą kalbėti apie nekintamą Bažnyčios mokymą, apie ištikimą ir neišardomą santuokos ryšį, kartu su gailestingumu kiekvienam klumpančiam žmogui, su pareiga padėti jam atsikelti, nesijausti atstumtam.

Kai kurių darbo grupių ataskaitose siūloma daugiau dėmesio skirti išsiskyrusių šeimų vaikams, labiau iškelti moters vaidmenį Bažnyčioje, labiau remti katalikiškas mokyklas, akcentuoti maldą šeimoje ir visų šeimos narių dalyvavimą sekmadienio Eucharistijoje.

Darbo grupių pasiūlymai perduoti baigiamojo dokumento rengimo komisijai, kuri visus juos turi integruoti į vieną tekstą, lot. Relatio finalis.

Trečiadienio popietinėje generalinėje kongregacijoje prasidėjo dar vienas Sinodo tėvų pasisakymų etapas, skirtas Darbo dokumento trečiajai daliai, liečiančiai šeimos misiją dabartiniais laikais ir įvarius su tuo susijusius pastoracinius sprendimus. Tam skirtos taip pat ketvirtadienio ir penktadienio generalinės kongregacijos. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.