2015-10-14 15:23:00

Popiežiaus bendroji audiencija. Pažadai vaikams


„Vargas pasauliui dėl papiktinimų! Papiktinimai neišvengiami, bet vargas tam žmogui, per kurį papiktinimas ateina“ – šie evangelisto Mato užrašyti Jėzaus žodžiai buvo skaitomi prasidedant trečiadienio rytą Šv. Petro aikštėje vykusiai popiežiaus bendrajai audiencijai.

Jėzaus žodžiai griežti! - sakė Pranciškus. Prieš pradedant katechezę aš norėčiau visos Bažnyčios vardu jūsų paprašyti atleidimo už papiktinimus, kurių šiais laikais būta Romoje ir Vatikane. Prašau, atleiskite.

Trečiadienio bendrosios audiencijos katechezės tema: pažadai vaikams. Aš čia nekalbu apie pažadus, kuriuos duodame vaikams norėdami juos pamaloninti arba nuraminti, - sakė popiežius. Aš čia kalbu apie tuos rimtus pažadus, kurie yra lemtingi vaiko gyvenimui, nuo kurių priklauso jų pasitikėjimas žmonėmis, sugebėjimas suvokti Dievo vardo teikiamą palaimą.

Mes, suaugusieji, dažnai kalbame apie vaikus kaip gyvenimo pažadą ir netgi susijaudiname sakydami, kad vaikai yra mūsų ateitis. Tai tiesa. Tačiau ar rimtai susimąstome ir apie vaikų ateitį? Ar esame pasiryžę ištesėti tai ką pažadame kiekvienam į pasaulį ateinančiam vaikui? Priėmimas ir rūpinimasis, artumas ir dėmesys, pasitikėjimas ir viltis, tai pagrindiniai pažadai, kuriuos galima išreikšti vienu žodžiu: meilė.

Meilė tai pagrindinė vaikui pažadama vertybė. Meilę vaikui tėvai pažada dar prieš jį pradėdami, dar kol jis tik mintyse. Vaikai atėję į pasaulį laukia, kad pažadas būtų vykdomas. Gimęs kūdikis yra bejėgis, jis visiškai pasitiki tėvais, nesupranta kas dedasi aplinkui. Dievas sergi vaikui duotą meilės pažadą. Jų angelai danguje visuomet regi dangiškojo Tėvo veidą, - sako Jėzus. Tad vargas tam, kas išduotų šį vaiko pasitikėjimą. Švelnus ir slėpiningas Dievo ir vaiko sielos rūšys negali būtų pažeistas. Tai realus ryšys. Dievas vaiką myli ir jį saugo. Vaikas nuo pat gimimo jaučia Dievo meilę.

Vaikas, vos gimęs, kartu su maistu pradeda iš tėvų gauti ir meilės įrodymus, - kalbėjo popiežius. Visų pirma tai vardo jam suteikimas, dalijimasis ta pačia kalba, žvilgsniai ir šypsenos. Vaikas mokosi žmones siejančių tarpusavio ryšių grožio, mokosi laisvės, priima kito žmogaus skirtingumą, jį atpažįsta ir priima kaip pašnekovą.

Šventoji Dievo Motina, pagimdžiusi mums Dievo Sūnų, tepadeda Bažnyčiai sekti josios motinystės ir tikėjimo pavyzdžiu. Šventasis Juozapas, teisingas vyras, kūdikio globėjas, priėmęs jį ir gerbęs kaip Dievo pažadą ir palaiminimą, tepadeda mums priimti Jėzų, kurį kiekviename vaike Dievas siunčia į pasaulį, - sakė Šventasis Tėvas.

Baigęs katechezę,  popiežius paminėjo šeštadienį, spalio 17-ąją, minimą Tarptautinę kovos su skurdu dieną. Jos tikslas – siekti, kad būtų labiau stengiamasi mažinti pasaulyje kraštutinį skurdą, garantuoti, kad būtų gerbiamos kiekvieno žmogus pagrindinės teisės. Visi esame kviečiami stengtis, kad Kristaus meilė pasiektų ir stiprintų vargingiausius ir labiausiai apleistus brolius ir seseris. (Vatikano radijas)

All the contents on this site are copyrighted ©.