2015-10-14 08:40:00

Perhe on edelleen tärkein roomalaisille nuorille.


Rooman nuoriso voi hyvin ainakin Roomassa toimivan salesiaanien sääntökunnan tekemàn tutkimuksen mukaan. Kohteena oli 700  vuosien 1998-2000 välillä syntynyttà nuorta, joille perhe on edelleen tärkeä kiintopiste. Vapaaehtoistyö ja kiinnostus politiikkaan ovat selvåsti vähentyneet, samoin kiinnostus seurakuntatoimintaan.  Aikaisempina vuosina ja vuosikymmeninä sekä tytöt että pojat keskustelivat kotona suruistaan, iloistaan ja ongelmistaan lähinnä vain äidin kanssa, sen sijaan isästä on tullut nyt tärkeämpi pojille.

Myös kouluun suhtaudutaan myönteisemmin kuin aikaisempina vuosina ja suhteet kavereihin ovat hyvät, sen sijaan suhteissa ulkomaalaisiin luokkatovereihin on vielä paljon toivomisen varaa.

Haastateltavat nuoret sanovat olevansa tyytyväisiä elämäänsä ja itsetunto on korkea.  Ainoastaan 5% tekee vapaaehtoistyötä ja 1,27% on kiinnostunut politiikasta. Toisin sanoen, tämän tutkimuksen mukaan Rooman nuoret voivat hyvin! Mieluisimmat kokoontumispaikat ovat kadut, torit ja yksityiskodit, sen sijaan vimeisellä sijalla ovat diskot.
All the contents on this site are copyrighted ©.