2015-10-14 18:28:00

Manje jezične skupine na sinodi: Evanđelje obitelji kucajuće je srce cijele sinode


Tijekom osme opće kongregacije na sinodi o obitelji, koja je u tijeku u Vatikanu, predstavljena su izlaganja trinaest manjih skupina, koja se odnose na drugi dio dokumenta Instrumentum laboris, naslovljen „Raspoznavanje obiteljskoga poziva“.

„Kucajuće srce“ cijele sinode – tako su manje skupine nazvale drugi dio spomenutoga dokumenta, u kojemu je – kako su objasnili – sažeto cijelo Evanđelje obitelji i nauk Crkve o braku. Zbog toga se općenito, u svim izlaganjima ističe da je taj dio potrebno bolje povezati i dati mu više jasnoće, preuređujući paragrafe i rabeći jasan, nedvosmislen način izražavanja, te ravnomjeran, privlačan i pun nade.

Više skupina, osim toga, traži da se u tekst unese više biblijskih i mudrosnih navoda o braku i obitelji, ali da ne budu prikazani kao jednostavno dogmatski navodi, nego kao primjer Božje Riječi življene u povijesti, kao „kompas“ za suvremenoga čovjeka.

Jedna se važna točka pak odnosi na mlade, jer je na više strana uočen njihov bojažljiv i nepovjerljiv pristup sakramentu ženidbe i obvezi „zauvijek“. Riječ je o slojevitom pitanju koje zaslužuje temeljito razmatranje; valja procijeniti kulturne i gospodarske uvjete koji utječu na život današnje mladeži – istaknuto je u izlaganjima.

S tog se vidika preporučuje da se sakramentalni brak prikaže u njegovoj pravoj ljepoti, a ne kao neki apstraktni ideal koji je teško postići. Nerazrješivost, naime, nije teret, nego Božji dar koji daje da se brak živi kao prostor u kojemu se očituje božanska milost, sporazum ljubavi za cijeli život.

U dokumentima više manjih skupina pojavljuje se također tema božanske pedagogije, uz poziv da ju se bolje protumači kako bi uistinu pratila parove i obitelji na njihovu životnom putu. Mnogo se izlaganja odnosilo na milosrđe, te je istaknuta povezanost radova na sinodi s izvanrednim jubilejom o toj temi, koji je odredio papa Franjo. S jedne se strane, dakle, ponovno ističe nauk o braku, a s druge se preporučuje susretljivi pastoral „zarazne bliskosti“ u odnosu na obitelji u nevolji, jer Božje je milosrđe za sve i zauvijek.

Posebni prijedlozi pak stižu iz pojedinačnih izlaganja, kao što je, primjerice, prijedlog za uvođenje razmišljanja o celibatu u zaključni dokument, ili pak da se proširi analiza o povezanosti obitelji s evangelizacijom, budući da su roditelji često prvi katehisti svojoj djeci. Neki se prijedlozi, osim toga, odnose na promicanje Lectio divina, i nekih oblika pobožnosti, kao što je molitva Krunice i nedjeljna misa, koje jačaju obiteljski život.

Neke su manje skupine predložile i temeljitije razmišljanje o djeci, posebno u kontekstu ranjenih obitelji, te o ženi, ponajviše što se tiče vrjednovanja njezine uloge u Crkvi, i drame zlostavljanja kojega je često žrtva u samoj obitelji.

Podsjećajući pak na nedavni Papin motu proprij „Mitis Iudex“, o reformi postupaka o ništavnosti braka, zatraženo je da se bolje objasne razlozi ništavnosti, gledajući realnije na obiteljske stvarnosti. Nije, naime, dostatno jednostavno ohrabrivati obitelji da ostanu zajedno, nego valja protumačiti i jasno obrazložiti nauk Crkve na tom području – istaknule su neke manje skupine.
All the contents on this site are copyrighted ©.