2015-10-13 16:45:00

Vatikane vyko Nepilnamečių apsaugos komisijos posėdis


Spalio 9-11 dienomis antrą kartą buvo susirinkusi popiežiaus Pranciškaus įkurta Nepilnamečių apsaugos komisija. Posėdžio atidaryme praėjusios svaitės penktadienį dalyvavo ir Šventasis Tėvas. Komisija tik pernai pradėjo savo darbą. Dabar vykusiame jau antrame plenariniame posėdyje daugiausiai dėmesio buvo skiriama trims temoms: bendrų kriterijų sukūrimui, pagal kuriuos būtų vertinami  kandidatai į kunigus ir vienuolius; ekspertizėms, kurias skiria teismai pedofilija nusikaltusiems asmenims;  kalbėta ir apie specifinę pastoraciją ir liturgiją, skirtą seksualinį išnaudojimą patyrusiems asmenims ir jų šeimoms.

Vatikane vykusio posėdžio baigiamajame komunikate primenama, kad Popiežiškoji nepilnamečių apsaugos komisija nenagrinėja individualių atvejų, bet jos tikslas – teikti konsultacijas vyskupijoms ir bažnytinėms institucijoms, parengti priemones, kurios visos Bažnyčios mastu būtų naudingos tokių nusikaltimų prevencijoje, o taip pat reaguojant į nusikaltimus bei padedant jų aukoms. Šiais metais Komisijos nariai dalyvavo susitikimuose surengtuose Airijoje, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Naujojoje Zelandijoje. Neseniai komisijos nariai buvo pakviesti į Filipinuose specialiai šiai temai skirtą konferenciją, kurie dalyvavo 76 vyskupai.

Komisija su pasitenkinimu konstatuoja, kad į jos darbą reaguojama su dideliu dėmesiu, kad labai palankaus atgarsio visoje Bažnyčioje sulaukė popiežiaus Pranciškaus laiškas, kuriuo jis kvietė visus vyskupus geranoriškai bendradarbiauti su šia komisija.

Šių metų pradžioje paskelbtame laiške popiežius Pranciškus rašė, jog visos tikinčios šeimos turi žinoti, kad Bažnyčia negaili jėgų saugodama savo vaikus, kad visi turi teisę su pasitikėjimu į ją kreiptis, nes ji yra saugūs namai. Dėl to, pasak Pranciškaus, absoliučiai negali būti vietos kunigų gretose tiems, kas išnaudoja nepilnamečius. Tokiais atvejais niekada pirmenybė neturi būti skiriama siekimui išvengti skandalo, bet visada pirma visko turi rūpėti vaikų gerovė. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.