2015-10-13 17:37:00

Ungāri pasniegs pāvestam ar roku pārrakstītu Bībeli


14. oktobrī vispārējās audiences laikā pāvestam tiks pasniegta mūslaikos ar roku pārrakstītas Bībeles kopija ungāru valodā. Audiencē klāt būs vairāk nekā 5 tūkstoši ungāru, kuri ir pielikuši savu roku Bībeles pārrakstīšanā. Iniciatīva radusies Šegedas priesterim Gjorgi Benjikam, kurš šogad atzīmē 40 gadus kopš sev uzticētās draudzes dievnama iesvētīšanas. Dievnams nosaukts svētā bīskapa Gerarda Sagredo vārdā.o

Arī ar roku pārrakstītās Bībeles kopija atgādina par bīskapu Gerardu – pirmā Ungārijas karaļa, svētā Stefana dēla svētā Emerika skolotāju. Svētais Gerards ir dzimis 980. gadā Venēcijā. Viņš bija pirmais plašākas evaņģelizācijas veicējs reģionā, kurā karalis Stefans 1030. gadā izveidoja Csanadas diecēzi.  

Bīskaps Gerards bija viens no sava laikmeta intelektuālākajiem vīriem, vienīgais, no kura ir saglabājies rakstītais Bībeles komentārs latīņu valodā.

Bībeles kopija, kas tiks pasniegta pāvestam, sastāv no 5061 lappuses, katru no tām ir pārrakstījis atsevišķs cilvēks. Vecā Derība sastāv no 4250, bet Jaunā Derība no 811 lappusēm. Kopija ir iesieta piecos ādas sējumos. Ilustrācijas ir zīmējusi kāda Budapeštas kopiena.

Ar roku pārrakstītā Bībele ir ekumenisks veikums. Darbā ir piedalījušies daudzi protestantu kopienu pārstāvji. Bībeles pārrakstītāji pieder dažādām sociālajām grupām – sākot no konstitucionālā tiesneša līdz sportistiem, skolotājiem, studentiem, kārtības sargiem un cietumniekiem. Bībeles kopija ir rakstīta ofisos, bibliotēkās, Ungāru valodas muzejā, draudzēs un privātmājās. Lai arī sākotnēji iecere aprobežojās ar Ungāriju, taču drīz vien topošais manuskripts aizceļoja pie ungāriem, kas dzīvo Slovākijā, Serbijā, Transilvānijā, Itālijā un Beļģijā.

Kāda bija motivācija, kas ungārus pamudināja piedalīties Bībeles pārrakstīšanā ar roku? Kā stāsta priesteris Benjiks, pirmkārt, tā ir ar roku rakstīta tehnika, kas rada saikni ar seno laiku Baznīcu un tās centieniem saglabāt un tālāk nodot Dieva Vārdu. Bez tam, ticīgos vadīja vēlēšanās pasniegt pāvestam Franciskam ekumeniskās sadarbības augli. Ungāriem, kas dzīvo ārpus savas zemes robežām, bija vēl viena papildus motivācija, proti, saglabāt savu valodu un rakstību tik nozīmīgā grāmatā, kāda ir Bībele.

I. Šteinerte/VR
All the contents on this site are copyrighted ©.