2015-10-13 16:37:00

Kardinolas Napier: Afrikoje stengiamasi vykdyti naują, ideologinę kolonizaciją


Popiežiui Pranciškui ir kardinolui Baldisseri pasisakius pradinėje fazėje ir užtikrinus Sinodą, jog procesas vyko gerbiant sinodines taisykles, įtarumo klimatas smarkiai sumažėjo. Tad galime susitelkti prie temų, o ne procedūrų, - interviu žinių agentūrai „Zenit“ pasakė kardinolas Wilfred Napier iš Pietų Afrikos Respublikos, komentuodamas Sinodo pradžioje kilusias ir išsakytas abejones iš kai kurių dalyvių pusės.

Kalbėdamas apie afrikiečių vyskupų, kurie sudaro beveik penktadalį Sinodo tėvų,  nuostatas ir rūpimus klausimus, kardinolas Napier sakė: - didžioji dalis Sinodo tėvų afrikiečių galėjo susitikti Ganoje, Akroje, ir pasiruošti Sinodui dviem būdais. Pirmiausia, suredaguojant ir paskelbiant bendrą dokumentą apie Bažnyčios misiją ir šeimos ateitį, tai tarsi koordinuotas atsakas į (Sinodo) darbinį dokumentą. Antra, buvo paskelbta aiški ir tvirta deklaracija, skirta savo vyriausybėms ir Jungtinėms Tautoms apie naujausią ir įkyrią kolonizacijos formą: ideologinę kolonizaciją, kuri pateikiama kaip išankstinė sąlyga ekonominei pagalbai – priimti normas, kurios yra svetimos Afrikai ir kurios silpnina, užminuoja ar visiškai sugriauna kai kurias mūsų afrikietiškų kultūrų pamatines vertybes ir įsitikinimų sistemas, krikščioniškumą, kurie, Europos ir Vakarų pastangomis, turi būti pakeisti ideologijomis prieš gyvenimą, asmenį ir Dievą, primetamomis visiems, per Jungtines Tautas ir jos agentūras.

Mes, afrikiečiai, turime aiškias pozicijas, argumentus ir pasiūlymus ir manau, kad mūsų lūkesčiai bus pilnai išgirsti, tradicijos ir daugiaamžiai Bažnyčios principai bus pilnai ir tvirtai patvirtinti. Tarp kitko, popiežius Pranciškus jau pareiškė, jog Sinode bus keičiama ne doktrina, o tik sielovadiniai metodai, prieigos. Antra, tikimės, kad jis ir panašiai manantys Sinodo tėvai suteiks konkrečią išraišką tam aprašymui, kurį apie Bažnyčią Afrikoje pateikė popiežius Benediktas XVI – „visuotinės Bažnyčios dvasinį plautis“.

Pradedant nuo 2014 neeilinio Sinodo, kuriame pasakė labai nedaug, išskyrus paraginimą Sinodo tėvams kalbėti atvirai ir laisvai, ir nuolankiai klausydamas, po to perspėdamas, Sinodo pabaigoje, dėl dviejų radikalių pozicijų, kurios grasina Bažnyčios vienybei, sukietėjusį tradicionalizmą ir radikalų liberalizmą, popiežius Pranciškus savo bendrosiose audiencijose ir kitomis progomis pakartojo Bažnyčios mokymą, patvirtino savo poziciją Sinodo vigilijos maldoje ir savo atidarymo Mišių homilijoje. Manau, kad delegatams afrikiečiams labai palengvėjo ir jie patenkinti tuo, ką popiežius padarė, - sakė kardinolas Napier. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.