2015-10-12 17:02:00

Sinodas vėl dirba kalbinėse grupėse


Pirmadienį ir antradienį Sinodo tėvai dirba kalbinėse grupėse – pridedamos pastabos ir redaguojami papildymai antrajai temų daliai, liečiančiai šeimos pašaukimą. Pirmadienį po vidudienio vykusioje spaudos konferencijoje buvo pranešta, kad šeštadienio popietinėje visų Sinodo tėvų generalinėje kongregacijoje jau buvo išklausyta 43 trumpų pasisakymų, liečiančių trečiąja temų grupę – pasiūlymus šeimų sielovadai, tačiau ši Sinodo tematikos dalis bus toliau nagrinėjama vėliau, kai po dviejų dienų darbo kabinėse grupėse bus pristatytos jų išvados apie šeimos pašaukimą.

Pirmadienio spaudos konferencijoje žurnalistai teiravosi kodėl šiomis dienomis beveik nieko nesakoma apie baigiamąjį Sinodo dokumentą, vadinamąjį „Relatio finalis“. Ar tai reiškia, kad jis bus slaptas? Spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi SJ priminė Sinodo reglamento normą, pagal kurią dokumentas su baigiamosiomis išvadomis yra skirtas popiežiui, kad jis pagal šį dokumentą vėliau paskelbtų oficialų Posinodinį  apaštališkąjį paraginimą. Pernai popiežius davė nurodymą iš karto paskelbti Sinodo baigiamąsias išvadas. Sprendimas priklauso nuo popiežiaus.

Spaudos konferencijoje taip pat kalbėta apie trylikos kardinolų laišką popiežiui. Pasak kai kurių apžvalgininkų, trylika kardinolų esą parašę laišką popiežiui Pranciškui ir laiške kritikavę pačią Sinodo vyksmo procedūrą. Spaudos salės direktorius atsisakė šias žinias komentuoti. Jei tai ne viešas laiškas, aš nieko negaliu pridurti, - sakė t. Lombardi. Be to, du iš tariamų laiško signatarų – kardinolai Vingt-Trois ir Scola – klausiami apie minėtąjį laišką, atsakė, kad nieko panašaus jie nepasirašę. Tad nereikėtų iškart patikėti viskuo kas sakoma. Geriau pirma išsiaiškinti. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.