2015-10-12 12:50:00

Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. Užuojauta Turkijai


Sekmadienį prieš „Viešpaties Angelo“ maldą kreipdamasis į tikinčiuosius užpildžiusius kone visą Šv. Petro aikštę, popiežius Pranciškus komentavo tris Mišių Evangelijos momentus, tris Jėzaus žvilgsnius.

Pirmoje šios dienos Evangelijos pagal Morkų scenoje matome Mokytojo susitikimą su žmogumi, apie kurį paraleliniame pasakojime evangelistas Matas sako, kad tai buvęs jaunuolis. Jis prisiartina prie Jėzaus, puola ant kelių ir, vadindamas Jį „Geruoju Mokytoju“, klausia: „Ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?“. Amžinasis gyvenimas, - sakė popiežius, - tai ne tik gyvenimas po mirties, bet pilantviškas, tobulas gyvenimas. Ką turime daryti, kad jį pasiektume? Jėzus atsako, kad reikia vykdyti Dievo įsakymus. Jaunuolis juos nepriekaištingai vykdo, bet jaučia, kad jam kažko trūksta. Jėzus supranta jo širdies troškimą. Jis mato, kad prieš jį stovi geras žmogus. „Jėzus meiliai pažvelgė į jį“, sako evangelistas. Tačiau Jėzus mato ir savo pašnekovo silpnas vietas. Išgirdęs pasiūlymą savo turtus išdalinti vargšams, tas jaunas žmogus nuliūdo ir pasišalino. Jo širdis buvo padalinta. Pradinis užsidegimas virto nusivylimu; išnyko ir pasiryžimas sekti Jėzų.

Antroje sekmadienio Evangelijos scenoje matome Jėzaus žvilgsnį nukreiptą į mokinius. „Kaip sunku turtingiems įeiti į Dievo karalystę!... Mokiniai dar labiau nustebo ir kalbėjosi: „Kas tada galės išsigelbėti?“ Tačiau Jėzus juos drąsina, kad Dievui viskas įmanoma. Kas pasitiki Dievu, tą jis stiprina, palydi gyvenimo kelionėje.

Iš tai trečioji šios sekmadienio Evangelijos scena, - kalbėjo popiežius. Jėzaus iškilmingai pareiškia, kad nėra nė vieno, kuris dėl jo ir dėl Evangelijos viską palikęs, negautų šimteriopai. Tas „šimteriopai“, reiškia, kad tikrą laisvę žmogus pasiekia tik tuomet, kai išsivaduoja iš vergavimo daiktams. Kad didesnė laimė duoti, negu imti.

Kartu su maldininkais ir turistais sukalbėjęs „Viešpaties Angelo“ maldą, popiežius Pranciškus paminėjo tragišką teroristinį pasikėsinimą šeštadienį Turkijoje.

Vakar su dideliu skausmu sužinojome apie tragišką išpuolį Ankaroje, Turkijoje. Skausmas dėl daugybės žuvusių. Skausmas dėl sužeistųjų. Skausmas, dėl to, kad buvo pasikėsinta į žmones, dalyvavusius mitinge už taiką. Meldžiuosi už tą brangią šalį ir prašau Viešpatį, kad priimtų žuvusiųjų sielas ir suteiktų paguodą visiems kenčiantiems ir žuvusių artimiesiems. Visi kartu tyliai pasimelskime. Popiežiaus paraginti visi aikštėje buvusieji minutę susikaupę tyliai meldėsi.

Sekmadienio vidudienį, popiežius taip pat priminė antradienį, spalio 13-ąją, minimą Tarptautinę dieną prieš stichines nelaimes. Turime, deja, prisipažinti, kad dažnai dėl stichinių nelaminių pasekmių kaltas ir žmogaus nesirūpinimas gamta. Vienijuosi su visais kas toliaregiškai ir stropiai rūpinasi mūsų bendrais namais, kas globaliu ir vietiniu mastu stengiasi, kad šių nelaimių nebūtų tiek daug, kad jų pasekmės būtų mažesnės, kas ieško naujų sprendimų ir juos derina su jau įgyta patirtimi siekdami visų pirma apsaugoti labiausiai pažeidžiamus žmones, - kalbėjo popiežius sekmadienio vidudienį. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.