2015-10-10 17:37:00

Sinodo tėvai kalba apie šeimos misiją


Šeštadienį rytinėje ir popietinėje Vyskupų Sinodo generalinėse kongregacijose buvo klausoma vyskupų pasisakymų apie antrąją Sinodo darbo dokumento temų grupę, liečiančią šeimos misiją. Sinodo tėvų pasisakymai šiomis temomis prasidėjo jau penktadienį. Kaip informuota šeštadienį po vidudienio surengtoje įprastinėje spaudos konferencijoje, per dvi šiai antrai temų grupei skirtas generalines kongregacijas (penktadienio popietinę ir šeštadienio rytinę)  pasisakė 75 Sinodo tėvai. Bandydamas apibendrinti visus šiuos pasisakymus, spaudos konferencijai vadovavęs t. Federico Lombardi SJ išryškino kelis svarbiausius ir dažniausiai akcentuotus aspektus.

Visų pirma tikinti šeima yra konkreti Bažnyčios ėjimo su žmonija, dalyvavimo pasaulio gyvenime ir istorijoje išraiška. Šeimoje žmogus mokosi bendruomeniškumo. Šeimoje prasideda kiekvieno tikinčio žmogaus kelias, kuriuo jis siekia šventumo. Sinodo tėvų pasisakymuose kartojosi siūlymas daugiau dėmesio šeimyninio dvasingumo ugdymui, maldai šeimoje, šeimai besiklausančiai Dievo Žodžiui ir dalyvaujančiai Eucharistijoje, susitaikymo sakramentui, kuris padeda vis atnaujinti ir stiprinti taip pat ir šeimos vidaus ryšius.

Sinodo tėvų pasisakymuose įvairiais aspektais paliestas ir šeimos misionieriškas pašaukimas. Šeimoje gimsta pašaukimai kunigystei ir pašvęstajam gyvenimui. Labai svarbus tvirtų ir džiugiai santuoką išgyvenančių šeimų liudijimas santuokai besiruošiančiam jaunimui, o taip pat pagalba kitoms šeimoms, slegiamoms sunkumų, išgyvenančioms krizę. Šia prasme labai svarbų vaidmenį atlieka šeimas buriantys katalikų pasauliečių judėjimai.

Daug dėmesio skirta gailestingumui šeimos kontekste. Vadovaudamasi gailestingumu Bažnyčia turi būti atvira ir svetinga krizių slegiamoms ir sužeistoms šeimoms. Tačiau išvien su gailestingumu turi eiti ir tiesa. Tiesos ir gailestingumo nevalia supriešinti. Tai ypač pasakytina apie santuokos neišardomumą. Jis turi būti suvokiamas ne kaip žmogaus laisvę ribojanti norma, bet kaip pranašiška tiesa apie pačią vyro ir moters meilės esmę. Jei Bažnyčia skelbia santuokos neišardomumą, vadinasi ji tuo pačiu iškelia vyro ir moters sugebėjimą vienas kitam aukotis ir būti besąlygiškai ištikimiems.

Tarp Sinodo tėvų pasisakymų nuskambėjo ir įspėjimas prieš tam tikro iškreipto šeimyniško solidarumo toleravimą ir idealizavimą. Iš gyvenimo tikrovės žinome ir apie žmonių sugedimą ar paprastą nusikalstamumą, kuris irgi naudojasi tam tikru šeimos ar klano modeliu. Tuomet šeima tampa ne teigiamų vertybių mokykla, bet klaidingų ir smerktinų papročių perdavėja. Toks modelis turi būti nedviprasmiškai smerkiamas.

Dažnuose Sinodo tėvų pasisakymuose taip pat buvo minimas šeimos vaidmuo visuomeniniame gyvenime, socialinėje veikloje. Buvo kalbama apie būtinumą drąsinti katalikų sutuoktinių pilietines iniciatyvas ir jų angažavimąsi politiniame gyvenime.

Sinodo tėvų pasisakymai buvo tęsimi ir šeštadienio popietinėje generalinėje kongregacijoje. Sekmadienį Sinodas daro pertrauką. Pirmadienį ir antradienį antroji temų dalis – šeimos pašaukimas – bus nagrinėjama kalbinėse darbo grupėse. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.