2015-10-10 17:51:00

Sinodo Tėvų pasisakymai žiniasklaidoje: raginimas kurti šeimų asociacijas


Pasibaigus pirmajai Sinodo savaitei, pristatome dar kelių Sinodo Tėvų pasisakymus žiniasklaidoje apie Sinodo darbą, regionų, kuriems vyskupai atstovauja, aktualijas.

Dienraščiui „Avvenire“ italas kardinolas Gualtiero Bassetti sakė, jog jam Sinodo pranešimuose padarė įspūdį dėmesys moterų vaidmeniui – įdomus diskursas iškilo keliuose pasisakymuose apie moters vaidmenį Bažnyčioje ir visuomenėje. Paprašytas trumpai apibūdinti Sinodo vaizdą, jis pasakojo, kad Sinodo dalyviai kasdien turi prieš akis gyvą liudijimą apie tai, kas yra šeima. Prieš akis turint keturių mėnesių Davide, jauniausią Sinodo dalyvį, šalia jo tėčio ir mamos, kuri kartais išeina iš salės jį pamaitinti, nereikia didelių teorinių diskusijų bei paieškų kaip moksliškai apibūdinti šeimą. Beje, niekada Sinode iki šiol nebuvo dalyvaujančių tiek daug pasauliečių ir šeimų. Pasak kardinolo, Sinodas pastoracinis, tačiau tai nereiškia, kad negali būti liečiami ir doktrininiai aspektai, kad būtų pagilinti.

Kartais sakoma, kad yra tikrasis Sinodas ir kitas – sukurtas žiniasklaidos. Komentuodamas šį žurnalisto teiginį, kardinolas Bassetti  atsiliepė, jog svarbu yra atvirumo, pasitikėjimo, galimybės kalbėti laisvai atmosfera. Bažnyčiai visada buvo būdingos diskusijos. Bažnyčia yra ne pelkė, o banguojanti jūra, kur bangas kelia Dievas ir žmonių problemos. Tačiau galiausiai nugalės bendrystė, apibendrino Bassetti.

Filipinų kardinolas Manilos arkivyskupas Luis Antonio Tagle, kalbėdamas apie Sinodo dokumentą, paminėjo, kad tikėtina, jog dokumentas veikiausiai bus „nukankintas”. Kalbėdamas su žurnalistais,  kardinolas sakė, jog kitaip nebūtų prasmės sukviesti 300 žmonių į Romą, idant jie paprasčiausiai pasakytų: „Taip, taip ir yra“. Manilos arkivyskupas, kuris yra vienas Sinodo pirmininkų sakė, kad pokyčiai Sinodo metoduose sukėlė tam tikrą sumaištį. Kritikos tikėtasi ir ji labai sveikintina, o dokumentas, kurį turėtų parengti Sinodas, turi būti aiškus, paprastas, realistinis. Kai kurios grupės išreiškė pageidavimą, jog jame būtų daugiau Biblijos citatų, aiškiai patvirtinamas Bažnyčios mokymas, pateikiama daugiau  ankstyvosios Bažnyčios teologų citatų. Į tai kardinolas atsakė, kad tekstas turėtų būti labiau pamokantis ir padrąsinantis, o ne daugiažodžiaujantis. Pripažįstama, kad dokumentas turėtų vengti bažnytinės kalbėjimo stiliaus, ypač jei norima, kad jį suprastų jauni žmonės,  kurių formacija gali būti paprastesnė. Sinodo sako kardinolas Luis Antonio Tagle

Etiopijos kardinolo Berhaneyesus Souraphiel nuomone, kad Sinodas turi patvirtinti Bažnyčios mokymą kai kuriose srityse, tačiau turi pabrėžti Dievo gailestingumą ir nesmerkti kito, kuris turi skirtingas pažiūras. Rytų Afrikos regiono vyskupų konferencijos vadovas sako, kad jis ir kiti Afrikos vyskupai nori turėti galimybę kalbėti Sinode savo žmonių vardu, savo balsu, ne per kitus. Jis priminė popiežiaus Benedikto XVI pasisakymą vizito Kamerūne ir Angoloje 2009 m. metu. Benediktas XVI tuomet  sakė, kad Afrika yra dvasinis pasaulio plautis, Afrikos žmonės turėtų saugoti vertybes ir jas perduoti būsimoms kartoms. Tad afrikiečiai atranda savo vertybes, dalijasi jomis, saugo, ir Afrika dabar išties turi savo balsą.

Sinodas vyksta broliškoje, ramioje atmosferoje, sako brazilų kardinolas Odilo Pedro Scherer, - nors kyla ir klausimų, kur išryškėja skirtingos pozicijos, priklausomai nuo kultūrų, pasaulio regionų, kur skiriasi ir šeimų situacija, ir sielovada. Ganytojas atstovauja Bažnyčiai kuri labai gyvybinga žvelgiant iš šeimų pastoracijos pusės. Koks Brazilijos indėlis Sinode? Pasak kardinolo, Brazilija turi atsiliepti į tuos pačius iššūkius kaip Europa ir kitos pasaulio dalys – mažėja santuokų, skyrybų didėjimas, debatai apie genderizmą, homoseksualių asmenų poros, kurios nori būti pripažintos kaip „tikros“ šeimos. Šeimų gyvenimas trapus, slegiamas ekonominių, politinių veiksnių, šeimos silpnai ginamos įstatymiškai. Tačiau siūlymas iš Brazilijos ganytojų pusės – kurti  šeimų asociacijas: paskiros šeimos buriasi į grupes, šios vėliau formuoja asociacijas, kurios gali geriau atstovauti šeimas politiniuose, viešuosiuose debatuose, kad valstybė, visuomenė suteiktų deramą dėmesį šeimai. O ši iš savo pusės galėtų vykdyti savo misiją, tarnystę žmogui ir visuomenei.

Vyskupas Enrico Solmi, Italijos vyskupų konferencijos komisijos šeimos klausimais pirmininkas, dalyvaujantis Sinode, pristato  iššūkius su kuriais susiduria pastoracija Italijoje. Vyskupas paragino katalikus, kurie darbuojasi politikos lauke, atidžiai klausytis sąžinės balso, nepasiduoti partijos dinamikai – nes nebegalima slėptis, metas prisiimti didelę atsakomybę. Pasak vyskupo Solmi, Bažnyčios užduotis žvelgti į iššūkius Viešpaties akimis, dabar šeima galų gale jau yra įtraukiama į Bažnyčios DNR, o ne jai suteikiama erdvė Bažnyčios viduje. Toks mentaliteto pokytis formuoja kitokią pastoraciją. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.