2015-10-10 00:00:00

Santuokos negaliojimo bylos ir Sinodas


Kai šių metų rugsėjo 8 d. popiežius paskelbė apie nuo gruodžio 8-osios įsigaliosiančią naują supaprastintą santuokos negaliojimo bylų procedūrą, tuoj pat buvo atkreiptas dėmesys, kad šiuo sprendimu Pranciškus tam tikra prasme užbėga už akių Vyskupų Sinodui, nes šis klausimas buvo įrašytas į jo darbotvarkę. Apie tai užsiminta ir šį pirmadienį atidarant Sinodo darbus. Vyskupų Sinodo generalinis sekretorius kard. Lorenzo Baldisseri ir šios asamblėjos generalinis relatorius kard. Peteris Erdo savo kalbose pastebėjo, kad šios Sinodo asamblėjos darbo dokumento 115 straipsnyje minimas santuokos bylų procedūrų klausimas jau išspręstas rugsėjo 8 d. paskelbtais popiežiaus potvarkiais.

Apie popiežiaus įvedamą supaprastintą santuokos negaliojimo bylų nagrinėjimo tvarką ir apie šio klausimo sąsajas su Vyskupų Sinodu, Vatikano dienraščiui „L’Osservatore Romano“ duotame interviu kalbėjo Romos Rotos tribunolo dekanas kun. Pio Vito Pinto. Šis tribunolas, kaip žinoma, yra trečiosios kasacinės instancijos teismas santuokos negaliojimo byloms.

Abu motu proprio (vienu nustatomos naujos santuokos bylų normos lotynų apeigų Katalikų Bažnyčioje, kitu – rytų apeigų katalikiškose Bažnyčiose) be jokios abejonės galima laikyti Vyskupų Sinodo rezultatais. Pageidavimas palengvinti procedūras buvo aiškiai išsakytas pernai vykusioje šeimai skirtoje neeilinėje asamblėjoje ir į tai atsižvelgdamas popiežius Pranciškus dabar paskelbė atitinkamus potvarkius. Tad šie abu popiežiaus dokumentai buvo subrandinti Sinodo aplinkoje, jie yra Sinodo rezultatai, - sakė kunigas.

Pasak Romos Rotos tribunolo dekano, sinodiškumo dvasią atspindi  ir popiežiaus sprendimas šiais naujais potvarkiais labiau iškelti vyskupo kaip teisėjo vaidmenį. Pagal naują tvarką, santuokos negaliojimo bylos gali būti sprendžiamos dviem būdais. Vienu atveju teisėjo pareigas gali vykdyti pats vyskupas ir jei santuokos negaliojimas yra visiškai akivaizdus, jis gali priimti sprendimą. Kitais bylą sprendžia teismas – trijų teisėjų kolegija arba, jei kolegijos sudaryti neįmanoma, vienas teisėjas. Abiem atvejais laikomasi įprastinių bylos užvedimo procedūrų, tačiau vienu ir kitu atveju iškeliama vyskupo kaip teisėjo figūra. Už teisingą sprendimą atsakingas ne kažkoks  sudėtingas mechanizmas, bet vyskupas, kuris savo ruožtu prisiima atsakomybę prieš patį Kristų. Toki būdu, pasak kunigo Pinto, aiškiau atsiskleidžia vyskupo kaip bendruomenės ganytojo figūra. Vyskupijų ganytojai veda Dievo tautą paėmę už rankų kaip didieji vyskupai Bazilijus ir Jonas Auksaburnis rytuose arba kaip Ambrazijeus ir Augustinas vakaruose. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.