2015-10-10 17:52:00

Jėzuitas Vyskupų Sinode: aštuoni punktai diskusijoms tęsti


Skaitant mažųjų darbo grupių diskusijas Vyskupų Sinode išryškėja kai kurie punktai, kurie naudingi tolimesniems debatams. Išryškėja dinamiška Bažnyčia, kuri klausinėja ir moka dialoguoti, padedant ir pozicijų skirtingumui. Išryškėja pozityvios tikrovės vizijos troškimas, suprantant problemas, bet sugebant padrąsint ir kalbėtis su mūsų amžininkais, - savo socialinio tinklo „Facebook“ profilyje rašo Antonio Spadaro, jėzuitas, žinomo žurnalo „Civiltà Cattolica“ redaktorius, Vyskupų Sinodo apie šeimą dalyvis. Jis išdėsto aštuonis punktus, kurie, jo nuomone, yra esminiai.

Pirma, gana pesimistinės tikrovės ir seksualumo sampratos; antra, reikia naudoti suprantamą kalbą, kuri skatintų dialogą su mūsų amžininkais; trečia, nereikia apsiriboti normatyvia kalba, bet naudotis teigiama ir atvira kalba; ketvirta, reikia išmokti skaityti laiko – kitaip tariant, malonės šiuolaikiniame pasaulyje ženklus; penkta, reikia peržiūrėti savo sielovadinį stilių popiežiaus Pranciškaus stiliaus šviesoje; šešta, nereikia kalbėti apie šeimą abstrakčiai arba idealizuotai; septinta, Sinodo darbo dokumento (Instrumentum laboris) paskirtis yra būti peržiūrėtu; aštunta, reikia gerai skirti blogį ir gėrį taip pat ir tose pozicijose, kurios mums tolimos. Pavyzdžiui „gender“ teorijos. Viena vertus, gali padėti analizuoti socialinius reiškinius ir praturtinti mūsų supratimą, antra vertus, kai suabsoliutinamos, pradeda kurti „vienmačio mąstymo“ sistemą, kuris primeta neigimą apie sąsają tarp lytinės tapatybės ir buvimo lytišku. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.